Znamy nazwisko przyszłego pełnomocnika rządu ds. reformy górnictwa i energetyki

28 sierpnia 2020, 15:45 Alert

Artur Soboń, sekretarz stanu w ministerstwie aktywów państwowych, dotychczasowy pełnomocnik rządu do spraw instrumentów finansowania rozwoju gospodarczego państwa zostanie nowym pełnomocnikiem rządu ds. transformacji energetycznej i górnictwa. Taką informację usłyszały związki zawodowe podczas piątkowego spotkania w Katowicach, które dotyczyło przyszłości górnictwa.

Artur Soboń, wicemister aktywów państwowych. Fot.: MAP
Artur Soboń, wicemister aktywów państwowych. Fot.: MAP

Rozporządzenie, podpis i zmiana

Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin przedstawił Artura Sobonia jako przyszłego pełnomocnika rządu ds. transformacji energetycznej i górnictwa. Ścieżka proceduralna, a więc przyjęcie rozporządzenia, podpis premiera, jeszcze się nie zmaterializowała, to jednak wiceminister Soboń będzie pełnił tę funkcję. Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin przekazał tę informację podczas spotkania w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.

Zmiana ta pojawiła się już w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.  W drodze innego projektu rozporządzenia Rady Ministrów zniesiona ma być funkcja pełnomocnika rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego oraz pełnomocnika rządu do spraw instrumentów finansowania rozwoju gospodarczego państwa. – Pełnomocnik rządu do spraw transformacji energetyki i górnictwa węglowego, przejmie także cześć zadań pełnomocnika rządu do spraw instrumentów finansowania rozwoju gospodarczego państwa w zakresie sektora energetyki i górnictwa węglowego – czytamy w uzasadnieniu.

Zadania przyszłego pełnomocnika ma dotyczyć energetyki i górnictwa. W tym zakresie warto wspomnieć, że Artur Soboń jest autorem pracy naukowej „Strategia budowania wartości na przykładzie Lubelskiego Węgla Bogdanka” na Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pełnił funkcję sekretarza stanu w ministerstwie inwestycji i rozwoju, gdzie brał udział w opracowaniu i pozyskiwaniu środków finansowych. To doświadczenia mogą mieć wpływ na pozyskanie pieniędzy unijnych na transformację energetyczną.

Bartłomiej Sawicki

Nowy pełnomocnik rządu zapowiada jesienne zmiany w górnictwie i energetyce