Perzyński: Grupa PGE stawia na gospodarkę obiegu zamkniętego

18 marca 2022, 07:25 Energetyka

Idea gospodarki obiegu zamkniętego, czy też gospodarki cyrkularnej, wychodzi ze sfery dyskusji i wkracza do rzeczywistości. Interesują się nią również polskie spółki energetyczne, jak np. PGE Polska Grupa Energetyczna, która poprzez swoją spółkę zależną PGE Ekoserwis zagospodarowuje produkty uboczne powstające w procesie wytwarzania energii elektrycznej przy innych, strategicznych inwestycjach – pisze Michał Perzyński, redaktor BiznesAlert.pl.

Źródło: freepik.com

Czym zajmuje się PGE Ekoserwis?

Uboczne Produkty Spalania (UPS) powstające w procesie wytwarzania energii dają wiele możliwości wykorzystania w gospodarce, skutecznie zastępując surowce naturalne. W Polsce rocznie powstaje około 20 mln ton UPS w postaci popiołów, żużli oraz mieszanin popiołowo-żużlowych, jak również gipsu z odsiarczania spalin. W gospodarce obiegu zamkniętego produkty te są efektywnie wykorzystywane, podnosząc walor ekologiczny największych inwestycji, przede wszystkim infrastrukturalnych, jak budowa autostrady A1 czy trasy szybkiego ruchu S7, S14, S19. Takie spoiwa drogowe z jednej strony optymalizują koszty inwestycji, z drugiej bardzo dobrze ulepszają podłoża słabych gruntów, nasypów i nawierzchni, które po zakończeniu budowy są mocno obciążone ruchem. Epo-grunt czy Solitex nadają się również do niwelacji i makroniwelacji terenów czy wypełniania tzw. pustek powstających przy budowie dróg.

PGE Ekoserwis wykorzystuje Uboczne Produkty Spalania pochodzące z wielu jednostek należących do PGE Polskiej Grupy Energetycznej, w miastach takich jak Wrocław, Opole, Rybnik, Kraków, Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Turów, Szczecin i Bełchatów.- Dla wielu różnych gałęzi gospodarczych posiadamy dedykowane, specjalistyczne wyroby powstające na bazie popiołów, żużli czy gipsu. W PGE Ekoserwis dbamy, by wprowadzać je na rynek w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego i dla ochrony klimatu – powiedział Lech Sekyra, prezes zarządu PGE Ekoserwis.

Innowacje materiałowe

Inwestycje infrastrukturalne, takie jak rozbudowa autostrad i tras szybkiego ruchu oraz bieżące przebudowy innych dróg, wymagają dostarczenia znaczącej liczby ton kruszyw; nie zawsze muszą to być jednak kruszywa naturalne. W ostatnich latach coraz częściej wykorzystywane są również materiały alternatywne, na przykład takie, które powstają na bazie ubocznych produktów spalania węgla w energetyce. – Posiadając własne zaplecze badawczo rozwojowe oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę technologów, a także współpracując z uczelniami i jednostkami naukowymi z całego kraju opracowaliśmy i wdrożyliśmy do wykorzystywania w budownictwie szereg materiałów. Przy czym należy podkreślić, że produkty, które oferujemy inżynierii lądowej, są mieszankami wysokiej jakości i zaspokajają oczekiwania najbardziej wymagających klientów. Wszystkie posiadają odpowiednie certyfikaty, spełniają wyznaczone normy budowlane i co najważniejsze nie tylko doskonale zastępują kruszywa naturalne, ale przede wszystkim są bardziej przyjazne środowisku – powiedział prezes spółki Lech Sekyra.

Z kolei Zakład Produkcyjny w Rybniku często brał udział w inwestycjach poza branżą typowo drogową. Powstające tam spoiwa hydrauliczne Solitex i cementy zostały wykorzystane m.in. podczas budowy hal magazynowych firmy Pannattoni. Produktów PGE Ekoserwis używano na budowie centrum przesiadkowego w Dąbrowie Górniczej oraz nasypów kolejowych na trasie Skoczów-Wisław, Skoczów-Cieszyn i linii kolejowej w Mysłowicach. Szczególnie ciekawe jest to, że produkty PGE Ekoserwis wspierały budowę przesłon przeciwfiltracyjnych na wałach przeciwpowodziowych miasta Słubice. – Ze względu na swoje właściwości fizyczne nasz cement ma szerokie zastosowanie w budownictwie, do produkcji betonu i zapraw budowlanych. Jest doskonałym spoiwem do stabilizacji gruntu, produkcji podsypek pod nawierzchnie chodników i ścieżek oraz chudego betonu na konstrukcje nośne – mówił Sebastian Franaszczuk, odpowiedzialny za obszar B+R PGE Ekoserwis.

Recykling OZE

Potencjalnym polem działalności PGE Ekoserwis są odnawialne źródła energii. Wkrótce specjaliści GOZ zajmą się również analizowaniem, opracowywaniem i wdrażaniem optymalnych technologii recyklingu i odzysku surowców z wyeksploatowanych instalacji OZE (tzn. paneli PV, farm wiatrowych, magazynów energii). W nowo powstałych laboratoriach sprawdzane będą techniczne, fizyczne i chemiczne właściwości oferowanych przez PGE Ekoserwis produktów i technologii mających na celu ochronę środowiska poprzez m.in. unikania powstawania odpadów. Rozwój technologii związanych z i odnawialnymi źródłami energii już teraz musi iść w parze z zagospodarowaniem zużytych materiałów z wyeksploatowanych farm wiatrowych czy fotowoltaicznych. Szacuje się, że do 2050 roku w skali światowej może powstać ok. 78 mln ton odpadów związanych z OZE. Wyeksploatowane elementy instalacji elektrowni opartych na OZE to współcześnie wielkie wyzwanie, któremu nie wolno nie sprostać, lecz należy innowacyjnie wykorzystać, nadając drugie życie.

Nowe Centrum badań nad GOZ

Gospodarka Obiegu Zamkniętego (GOZ) będzie odgrywać coraz większą rolę w działalności firm w następnych latach, dlatego Polska Grupa Energetyczna uruchomiła Centrum Badań i Rozwoju GOZ. To tutaj PGE Ekoserwis pracuje nad komercjalizacją nowatorskich rozwiązań w postaci produktów na bazie m.in. UPS i UPW. – Aktualnie w Polsce powstają różne Instalacje Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych i związany z nimi nowy rynek odpadów. W PGE Ekoserwis interesujemy się tematem wykorzystania i przetworzenia żużla z Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych do zastosowania w inżynierii drogowej – powiedział dyrektor PGE Ekoserwis Paweł Wieczorek, który jest odpowiedzialny za rozwój Centrum Badań i Rozwoju GOZ.

PGE Ekoserwis w strategii PGE do 2050 roku

Portal BiznesAlert.pl zapytał PGE Polską Grupę Energetyczną jaka jest rola PGE Ekoserwis w strategii Grupy PGE, która ma na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku: – Grupa Kapitałowa PGE w swojej strategii do 2030 roku jako główny cel przyjęła działania zmierzające do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Za jeden ze sposobów osiągnięcia w ten sposób nakreślonego celu uznano wdrożenie zasad gospodarki cyrkularnej we wszystkich obszarach działalności. Podejmowane przez spółkę PGE Ekoserwis zadania, polegające na „domykaniu” obiegu surowców, wpisują się w strategię Grupy PGE, która ukierunkowana jest na wykorzystanie ubocznych produktów spalania i ubocznych produktów wydobycia, ochronę zasobów naturalnych oraz minimalizowanie niekorzystnego oddziaływania na środowisko, m.in. poprzez ograniczenie ilości deponowanych odpadów na składowiskach czy ograniczenie emisji dwutlenku węgla – odpowiedziała nam rzeczni. Zmiany zachodzące w polskiej energetyce oraz skala inwestycji wdrażanych przez PGE są ogromne. Jednak ich realizacja wymaga czasu. To proces, który zakłada systematyczne, ale też stopniowe odchodzenie od węgla, a zatem i ubocznych produktów jego wydobycia czy spalania. Dlatego, by transformacja energetyczna przebiegła sprawnie i z korzyścią dla gospodarki, społeczeństwa i klimatu, konieczne jest też nieustające wsparcie w zagospodarowaniu odpadów i wytwarzaniu z nich produktów, które będą użyteczne w innych branżach. PGE Ekoserwis jako podmiot wyznaczony do wdrażania rozwiązań GOZ w Grupie PGE kładzie duży nacisk na gospodarcze wykorzystanie odpadów, realizując tym samym cele wyznaczone dla polskiej energetyki. To duże wyzwanie i bardzo ważny wkład spółki PGE Ekoserwis w proces dochodzenia do neutralności klimatycznej – czytamy w odpowiedzi.

Zapytaliśmy również, jak zmieniać się będzie oferta produktowa PGE Ekoserwis w miarę odchodzenia od wykorzystania węgla w energetyce. – Odchodzenie od wykorzystania węgla w energetyce jest równoznaczne z rozwojem technologii związanych z odnawialnymi źródłami energii. Zmiana ta jest natomiast powiązana z potrzebą zagospodarowania zużytych materiałów z wyeksploatowanych farm wiatrowych i fotowoltaicznych oraz magazynów energii. Szacuje się, że do 2050 roku w skali światowej może powstać ok. 78 mln ton odpadów związanych z OZE. Część z nich zagospodaruje właśnie PGE Ekoserwis. Już teraz rozwojem portfela produktowego w tym kierunku oraz wyznaczaniem nowych kierunków działania zajmuje się specjalistyczne Centrum Badań i Rozwoju GOZ w Bełchatowie. Specjaliści GOZ pracują nad optymalnymi technologiami recyklingu i odzysku surowców z wyeksploatowanych instalacji OZE (tzn. paneli PV, farm wiatrowych, magazynów energii). Jednocześnie firma intensywnie pracuje nad przetwarzaniem i gospodarczym wykorzystaniem np. żużla z Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych do zastosowania w inżynierii drogowej – podaje PGE Polska Grupa Energetyczna.

Buk: Fit For 55 jest szansą na modernizację ciepłownictwa, ale przepisy muszą być wdrażane w odpowiednim czasie