Petro Giant dotarł na złoże B3

23 grudnia 2019, 14:15 Alert

Platforma Petro Giant należąca do LOTOS Petrobaltic dotarła dziś na złoże B3. Cała operacja rozpoczęła się wczoraj (22 grudnia) o godzinie 13.00, kiedy to jednostka opuściła basen Portu Północnego. Teraz czeka ją pozycjonowanie i preloady – czyli dociążanie i stabilizacja platformy w miejscu postoju. Na początku roku rozpocznie ona prace rekonstrukcyjne 7 odwiertów (B3-5, B3-6, B3-8, B3-9, B3-13, B3-14, B3-15).

Holowanie i pozycjonowanie

Cała operacja od przygotowań poprzez holowanie, po pozycjonowanie oraz prealody to łącznie około 68 h. Dystans holowania jaki przebyła platforma to 76 mil morskich. W operacji brały udział 3 holowniki: Bazalt – należący do spółki zależnej LOTOS Petrobaltic oraz Fairplay XVI i Akul, które przejęły platformę po wyprowadzeniu jej z basenu Naftoportu od holowników portowych. Okno pogodowe pozwoliło na wyjście platformy z portu. Warunki pogodowe dla takich operacji są ściśle określone. Wiatr maksymalnie do 25 węzłów a fale nie większe niż 2 m. Nad całą operacją czuwał dowódca operacji holowania Tow Master – kapitan Dariusz Pańczyniak.

Platformę GIANT LOTOS Petrobaltic zakupił od firmy MAERSK w czerwcu br. To piąta i największa ze wszystkich jednostek należących do tej gdańskiej spółki. Zbudowana w 1986 r. w Japonii platforma została w pełni zmodernizowana w 2012 roku. Wcześniej platforma należąca do duńskiego armatora operowała na wodach Morza Północnego. Pod koniec września jednostka dotarła do Gdańska, gdzie poddano ją pracom przystosowawczym wymaganym do recertyfikacji oraz przeszkolono załogę. 22 października 2019 platforma została zarejestrowana przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni i wpisana do rejestru statków morskich. Pływa pod polską banderą.

Przeznaczeniem Petro Giant są prace rekonstrukcyjne i wiertnicze na złożach bałtyckich LOTOSU. Może ona wykonywać odwierty do głębokości 25 000 stóp (7 620 m). Pierwszym jej zadaniem będzie wykonanie rekonstrukcji 7 odwiertów na złożu B3 w celu zwiększenia wolumenu wydobycia węglowodorów.

PODSTAWOWE PARAMETRY JEDNOSTKI:

* Długość: 84.00 m
* Szerokość: 90.0 m
* Długość nóg: 160 m
* Wyporność: 24,284.6 t
* Średnia prędkość wiatru: 43.5 m/sec
* Maksymalny prąd: 1.15 m/sec
* Air gap: 21.2 m

Grupa LOTOS S.A.

Bonca: Lotos i Orlen razem będą bardziej efektywne (ROZMOWA)