PFR wesprze Tauron przy inwestycjach w OZE

23 marca 2020, 16:45 Alert

Polski Fundusz Rozwoju i Tauron zainicjowali wspólne działania przy inwestycjach w odnawialne źródła energii (OZE). Według wstępnych założeń współfinansowane w ramach programu PFR Green Hub będą projekty dotyczące inwestycji w lądowe farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne.

fot. American Public Power Association/Tauron

Mechanizm wsparcia 

– Nawiązana współpraca z Polskim Funduszem Rozwoju to istotny krok w zapewnieniu elastycznego finansowania Zielonego Zwrotu Tauron. W ramach tej strategii tylko do 2025 roku planujemy inwestycje w farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 1200 MW – wyjaśnia Filip Grzegorczyk, prezes zarządu Tauron Polska Energia. – W ubiegłym roku nabyliśmy już farmy wiatrowe o mocy 180 MW, a aktualnie szukamy nowych możliwości akwizycyjnych, równocześnie rozwijając własne projekty budowy nowych mocy w OZE – dodaje prezes Tauron.

Zgodnie ze wstępnym porozumieniem, kolejne inwestycje Tauron w odnawialne źródła energii będą mogły uzyskać finansowanie od PFR w kwocie co najmniej 50 milionów złotych każda. Wsparcie PFR będzie realizowane poprzez kolejne dokapitalizowania na potrzeby realizacji inwestycji. Finansowanie PFR przy każdej inwestycji będzie modelowane tak, by zapewnić Grupie Tauron docelowy udział na poziomie co najmniej 50 procent plus jedna akcja.

– Działania na rzecz gospodarki niskoemisyjnej są częścią strategii Polskiego Funduszu Rozwoju. Dlatego stworzyliśmy program PFR Green Hub dedykowany inwestycjom i wsparciu polskich innowacji w obszarze odnawialnych źródeł energii. Nawiązaliśmy współpracę z Tauronem, aby połączyć nasze kompetencje i poprzez wspólne inwestycje zwiększyć udział OZE w polskim miksie energetycznym. Koinwestycje z Tauron to tylko jeden z elementów programu PFR Green Hub, w którym będziemy realizować szereg innych projektów w kierunku niskoemisyjności – mówi Paweł Borys, prezes PFR.

Zgodnie z porozumieniem szczegółowe warunki finansowania kolejnych projektów będą ustalane oddzielnie przy każdej inwestycji. PFR i Tauron dopuszczają też możliwość zaangażowania w poszczególne inwestycje dodatkowych podmiotów. Już wcześniej, w grudniu ubiegłego roku Tauron podpisał umowę kredytową z bankiem Intesa Sanpaolo na finansowanie wydatków związanych m.in. z energetyką odnawialną. Kwota kredytu udzielonego na pięć lat wynosi 750 mln zł.

Emisje obligacji 

Sfinansowaniu transformacji Tauron służy też planowana emisja obligacji o wartości do dwóch mld zł. W lutym Grupa zawarła z bankiem Santander umowę, na podstawie której został ustanowiony program emisji obligacji. Środki z emisji obligacji będą wspierały realizację transformacji energetycznej Grupy, w tym zwiększenie udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w strukturze wytwórczej.

Zielony Zwrot Tauron realizowany od czerwca 2019 roku, przewiduje zwiększenie do 65 procent udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych miksie wytwórczym Grupy Tauron w perspektywie 2030 roku. Inwestycje w odnawialne źródła energii oraz zastąpienie wyeksploatowanych źródeł konwencjonalnych nowoczesnymi, pozwolą na obniżenie emisyjności Grupy, w perspektywie 2025 roku, o ponad 20 procent, a w perspektywie 2030 roku o ponad 50 procent.

Inwestycje Taurona

Pierwszą znaczącą inwestycją wpisującą się w Zielony Zwrot był zakup we wrześniu 2019 roku pięciu farm wiatrowych o łącznej mocy 180 MW. Tym samym Grupa niemal podwoiła moc swoich elektrowni wiatrowych. Aktualnie Tauron dysponuje dziewięcioma farmami w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, wielkopolskim, opolskim i warmińsko-mazurskim, gdzie energię elektryczną wytwarzają 182 turbiny wiatrowe o łącznej mocy 380,75 MW.

Tauron prowadzi obecnie program budowy farm fotowoltaicznych na niewykorzystanych gospodarczo terenach. Obecnie program jest na etapie przygotowywania, w tym uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych. Obejmuje on pięć lokalizacji, a potencjał każdej z farm jest silnie uzależniony od uwarunkowań lokalizacyjnych, co rzutuje na wielkość mocy instalacji. – Inwestycje są rozwijane na obszarach noszących ślady działalności przemysłowej – tereny po byłych elektrowniach oraz składowiska odpadów paleniskowych. Dzięki programowi, te miejsca mają szansę być ponownie wykorzystywane i zrekultywowane – tłumaczy Tauron w komunikacie.

PFR Green Hub

– Program PFR Green Hub, który stał się jednym z głównych filarów strategii rozwoju PFR zakłada zaangażowanie naszej spółki oraz spółek zależnych w transformację energetyczną w formie kompleksowej. Chcemy wykorzystać wszystkie nasze kompetencje, począwszy od inwestycji bezpośrednich, poprzez wsparcie dla środowiska start-upów działających w branży clean-tech, energy-efficiency czy OZE, aż po aktywność marketingową, zarządzanie wiedzą i wsparcie w obszarze rozwiązań systemowych i regulacyjnych. Ze strony PFR padła deklaracja o zaangażowaniu umożliwiającym realizację projektów na poziomie 4-5 mld PLN – mówi Bartłomiej Pawlak, wiceprezes PFR.

PFR będzie także nadal rozwijał swoje kompetencje w obszarze biogazu, który już dzisiaj jest istotnym obszarem inwestycyjnym funduszy PFR, a przyszłości biometanu i innych nowoczesnych technologii oraz rozwiązań, umożliwiających ograniczanie emisyjności i unowocześnianie polskiej energetyki.

Tauron/Bartłomiej Sawicki