Krakowska elektrociepłownia PGE Energia Ciepła przejdzie modernizacje

4 lipca 2019, 13:00 Alert

Najwyższa krakowska budowla – komin elektrociepłowni w Krakowie, należącej do PGE Energia Ciepła, spółki z Grupy Kapitałowej PGE, przejdzie modernizację. Dzięki niej, komin elektrociepłowni, oprócz wyremontowanej konstrukcji żelbetowej, zyska nową instalację elektryczną wraz z lampami, nowe stalowe galerie oraz zostanie na nowo pomalowany.

PGE Energia Ciepła, Elektrociepłownia Kraków. PGE Energia Ciepła
PGE Energia Ciepła, Elektrociepłownia Kraków. PGE Energia Ciepła

Komin krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła ma 260 metrów i został zbudowany w latach 70-tych XX wieku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami komin przechodzi regularne kontrole,  serwisowanie i konserwacje. W ubiegłym roku podjęto decyzję o jego remoncie,
a w  lipcu 2019 roku rozpoczęła się modernizacja płaszcza kominowego.

Na samym początku zostanie usunięte biało-czerwone oznakowanie oraz warstwa zabezpieczająca powierzchnię komina. Następnie zabezpieczone zostaną zarysowania i ubytki płaszcza żelbetowego, które są efektem blisko pięćdziesięcioletniej eksploatacji tej budowli. Po wykonaniu powyższych prac zostanie położona nowa warstwa zabezpieczająca powierzchnię komina, a następnie komin zostanie pomalowany. Zatwierdzony przez Urząd Lotnictwa Cywilnego projekt, przewiduje łącznie siedem pasów w kolorze białym i czerwonym, każdy o szerokości 30 metrów (obecnie jest 11 pasów o trzech różnych szerokościach).

– To tylko część prowadzonych obecnie działań remontowych i modernizacyjnych w krakowskiej elektrociepłowni. W trakcie zorganizowanego w ubiegłym miesiącu Dnia Otwartego przekonali się o tym odwiedzający nas goście. Podczas zwiedzania urządzeń i obiektów naszego zakładu, mogli  zobaczyć, trwające na jednym z bloków energetycznych prace prowadzone w ramach  remontu kapitalnego – mówi Mariusz Michałek, dyrektor elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Krakowie.

–  W pierwszej fazie remontu komina warstwa zabezpieczająca zostanie usunięta strumieniem wody z pomp o ciśnieniu 350 bar – dla porównania w myjniach samochodowych korzysta się z pomp  o ciśnieniu od 120 do 140 bar. Jest to technologia hydrodynamiczna, bez użycia detergentów. Prace będą odbywały się ze specjalnych podestów przymocowanych do torów jezdnych, będących integralnym elementem galerii. Remont będzie prowadzony etapami i zakończy się jesienią tego roku – mówi Krzysztof Parys, dyrektor techniczny elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Krakowie.

Podczas remontu zostanie wymieniona również konstrukcja stalowa ciągów komunikacyjnych wraz z galeriami – są to widoczne z daleka charakterystyczne „drabinki” i „opaski” umiejscowione na kominie. Wymieniana konstrukcja stalowa łącznie waży około 25 ton. Prace uwzględniają również nową instalację odgromową, popularnie nazywaną piorunochronem, nową instalację elektryczną oświetlenia przeszkodowego oraz wymianę lamp.

Do czego służy górujący nad krakowską elektrociepłownią komin?

Komin, który jest jednocześnie najwyższą budowlą Krakowa, uruchamiany jest głównie podczas rozruchów kotłów. Wydobywający się wtedy z niego ciemniejszy dym jest standardową częścią procesu technologicznego, zgodną z zapisami pozwoleń środowiskowych. Przez przeważającą większość roku, komin jest w tzw. stanie „zimnym”, czyli nie bierze udziału w procesie technologicznym wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła.

#EnergetyczneCiekawostki

  • Komin krakowskiej elektrociepłowni jest zbudowany na wysokości 200 m n.p.m.
  • Wysokość komina wynosi 260 metrów
  • Średnica zewnętrzna u podstawy komina wynosi 16 m a na poziomie wylotu ponad 8 m
  • 50/9/4  –  w krakowskiej elektrociepłowni wielkość emisji, liczona dla tej samej ilości ciepła,
    w porównaniu do emisji pieca domowego jest niższa: 50 razy dla pyłów, 9 razy dla związków siarki i 4 razy dla związków azotu.

PGE Energia Ciepła w Krakowie zatrudnia ok. 700 pracowników, jest lokalnym partnerem programu „Ciepło dla Krakowa”, Mecenasem Kultury, w tym 2019 r. był nominowany do tytułu Filantrop Miasta Krakowa.

PGE Energia Ciepła