TAG: Elektrociepłownia Kraków

Elektrociepłownia w Krakowie podsumowała kalendarzową zimę. Była ona cieplejsza od poprzedniej, biorąc pod uwagę średniomiesięczne […]
PGE Energia Ciepła podsumowała ubiegłoroczną działalność jej oddziału w Krakowie. Zrealizowała 262 projekty związane z rozwojem rynku […]
Krakowska elektrociepłownia PGE Energia Ciepła podsumowała zakończoną kalendarzową zimę. W tym roku zima była cieplejsza od ubiegłorocznej […]
PGE Energia Ciepła, właściciel krakowskiej elektrociepłowni, zakończyła coroczny przegląd instalacji mokrego odsiarczania spalin (IMOS).
Na przełomie czerwca i lipca z największego komina elektrociepłowni PGE w Krakowie wydobywał się czarny dym, co rzadko się zdarza. PGE Energia […]
Ostatniej nocy mieszkańców Krakowa niepokoiły odgłosy dobiegające z okolic elektrociepłowni w Łęgu. Właściciel obiektu, Polska Grupa […]
Należąca do PGE Energia Ciepła krakowska elektrociepłownia, która zapewnia dostawy ciepła i ciepłej wody użytkowej dla ponad 60 procent […]
Najwyższa krakowska budowla – komin elektrociepłowni w Krakowie, należącej do PGE Energia Ciepła, spółki z Grupy Kapitałowej PGE, przejdzie […]