PGE Energia Ciepła wybierze wykonawcę drugiej linii Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w Rzeszowie

8 lipca 2021, 18:15 Alert

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE ogłosiła postępowanie przetargowe na wybór generalnego wykonawcy zabudowy II linii technologicznej w Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w Rzeszowie. Spółka podaje, że projekt zostanie zakończony w 2024 roku.

Fot. PGE Energia Ciepła

28 czerwca zostało opublikowane postępowanie przetargowe na wybór Generalnego Realizatora Inwestycji pt. „Zabudowa II linii technologicznej w Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w Rzeszowie”. PGE podkreśla, że przedmiotem zamówienia, realizowanego w formule „zaprojektuj i zbuduj”, jest zabudowa drugiej linii technologicznej instalacji termicznego przetwarzania odpadów znajdującej się na terenie Oddziału Elektrociepłownia w Rzeszowie. Termin składania i otwarcia ofert został wyznaczony na dzień 21 września 2021 roku – czytamy w komunikacie.

– Dzięki budowie drugiej linii technologicznej w ITPOE zwiększy się jej wydajność. Po zakończeniu inwestycji w 2024 r. będziemy w stanie przetwarzać w sumie do 180 tys. ton odpadów rocznie. Odzyskiwanie energii elektrycznej i cieplnej z odpadów poprawia efektywność lokalnego systemu gospodarowania odpadami i doskonale wpisuje się w gospodarkę obiegu zamkniętego – powiedział Paweł Majewski, dyrektor Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Rzeszowie.

PGE podaje, że druga linia Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii zostanie zabudowana w istniejącym budynku i będzie w maksymalnym stopniu wykorzystywać istniejącą infrastrukturę, która powstała w ramach prac związanych z budową I linii przetwarzania oddanej do użytku pod koniec 2018 roku. Realizacja budowy ITPOE w Rzeszowie od początku zakładała powstanie dwóch linii technologicznych o łącznej zdolności przetwarzania 180 tys. ton odpadów rocznie. Zgodnie z tymi założeniami zaprojektowany został budynek główny wraz z rozwiązaniami komunikacyjnymi oraz instalacjami pomocniczymi. Aktualna wydajność pierwszej linii wynosi ok. 100 tys. ton odpadów rocznie. Wydajność drugiej linii technologicznej będzie wynosić ok. 80 tys. ton odpadów rocznie – czytamy.

Rozbudowana instalacja ITPOE będzie nadal przetwarzać odpady komunalne oraz odzyskiwać z nich energię elektryczną i ciepło dla mieszkańców Rzeszowa przyłączonych do miejskiego systemu ciepłowniczego. Funkcjonująca instalacja przyczynia się do znacznej poprawy warunków środowiskowych poprzez ograniczenie składowania odpadów komunalnych na rzecz ich bieżącego przetwarzania dla celów energetycznych, a także z powodu ograniczenia spalania węgla kamiennego w procesie wytwarzania ciepła, co wpływa na znaczne obniżenie emisji tlenków siarki, azotu oraz pyłów do atmosfery – informuje PGE.

Polska Grupa Energetyczna/Jędrzej Stachura

Nowakowski: Obecnie podejmowane decyzje w polskiej energetyce mają charakter przełomowy