PGE Energia Odnawialna testuje farmę wiatrową Lotnisko

4 lutego 2019, 14:30 Alert
elektrownia wiatrowa lotnisko
fot. PGE OD

PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, realizuje z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi projekt pilotażowy, mający zweryfikować możliwość przystosowania farmy wiatrowej do udziału w regulacji częstotliwości w systemie elektroenergetycznym. Obecnie do tego celu wykorzystywane są jedynie konwencjonalne elektrownie cieplne i elektrownie szczytowo-pompowe.

Pilotaż realizowany jest na należącej do PGE Energia Odnawialna Farmie Wiatrowej Lotnisko. Do końca marca będą tam przeprowadzane testy sprawdzające zdolność farmy wiatrowej do regulacji pierwotnej i wtórnej (czyli regulacji mocy i częstotliwości w systemie elektroenergetycznym).

W ramach projektu „Pilotażowe świadczenie usługi regulacji wtórnej przez Farmę Wiatrową na rzecz OSP” zbudowano system testowy oraz oprogramowanie. Umożliwia ono zdalną komunikację i sterowanie farmą wiatrową z poziomu centralnego systemu automatycznej regulacji częstotliwości i mocy (ang. Load frequency control, w skrócie LFC). Konieczne było także stworzenie specjalnego interfejsu łączącego Farmę Wiatrową Lotnisko ze wspomnianym systemem LFC. Jego zadaniem jest prowadzenie oraz monitoring w czasie rzeczywistym pracy jednostek wytwórczych uczestniczących w procesie regulacji częstotliwości.

Po zakończeniu programu pilotażowego, możliwe będzie opracowanie zasad optymalizujących wykorzystanie farm wiatrowych w procesach regulacyjnych mocy i częstotliwości. Sukces przedsięwzięcia będzie też istotnym argumentem przemawiającym za możliwością wykorzystywania farm wiatrowych w procesie regulacji Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). To z kolei może im zapewnić dodatkowe przychody z tytułu świadczenia usług systemowych.

PGE OD