PGE została partnerem–założycielem makroklastra na Dolnym Śląsku

9 czerwca 2022, 11:30 Alert

PGE została Partnerem – Założycielem Makroklastra – Technologie w bezpieczeństwie publicznym. W ramach przedsięwzięcia, PGE będzie współpracować w grupach roboczych zajmujących się zagadnieniami bezpieczeństwa energetycznego i cyberbezpieczeństwa.

Fot. PGE

– Region Dolnego Śląska jest dla PGE ważny ze względu na nasze aktualne i przyszłe projekty inwestycyjne, które wprost przełożą się zarówno na wzrost bezpieczeństwa energetycznego, jak również na kreowanie nowych miejsc pracy. Dlatego doceniamy możliwość współpracy ze środowiskami samorządowymi województwa dolnośląskiego oraz ze środowiskiem naukowym i akademickim we Wrocławiu w ramach Makroklastra – mówi Paweł Śliwa, wiceprezes PGE ds. Innowacji.

Inicjatywa, jaką jest Makroklaster ma na celu m.in. utworzenie środowiska współpracy podmiotów zainteresowanych kreowaniem, rozwojem i poprawą bezpieczeństwa publicznego, wymianę wiedzy, jak również identyfikowanie obszarów potrzeb z zakresu bezpieczeństwa publicznego, czy przygotowywanie wspólnych projektów badawczych, rozwojowych i edukacyjnych.

Umowa Makroklastra stanowi wspólne przedsięwzięcie podmiotów posiadających wysokie kompetencje i zainteresowanie kreowaniem oraz rozwojem szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego, poprzez opracowywanie i analizę możliwości wdrażania innowacyjnych, multidyscyplinarnych technologii.

Polska Grupa Energetyczna/Michał Perzyński