PGE Energia Ciepła prowadzi prace remontowe elektrociepłowni w Rzeszowie

15 lipca 2020, 12:15 Alert

W rzeszowskiej elektrociepłowni, należącej do PGE Energia Ciepła, trwa intensywny okres remontowy. Niektóre prace rozpoczęły się już na przełomie kwietnia i maja 2020 roku. Pozostałe są w trakcie realizacji. Ich celem jest zapewnienie właściwego stanu technicznego urządzeń gwarantujących ciągłość i bezpieczeństwo produkcji energii elektrycznej i ciepła.

fot. Piotr Stępiński/BiznesAlert.pl

Przeglądy i naprawy

PGE Energia Ciepła podkreśla, że lato to czas na wykonanie niezbędnych i ściśle określonych prac remontowo-serwisowych potrzebnych do przygotowania jednostek wytwórczych do kolejnego sezonu grzewczego. W trakcie kampanii remontowej urządzenia rzeszowskiej elektrociepłowni podlegają przeglądom, naprawom i modernizacjom.

Na Bloku Gazowo-Parowym (BGP) została wymieniona pompa oleju hydraulicznego turbiny gazowej. W trakcie remontu dokonano też przeglądu zaworu bezpieczeństwa z urządzeniem sterującym, wymianę zaworu odcinającego na odwodnieniu rurociągu pary oraz wymianę zaworu odcinającego chłodnicę wtryskową. Przeprowadzono również przeglądy pozostałych urządzeń bloku oraz zaplanowane badania, na podstawie których zostały wydane decyzje o dopuszczeniu urządzeń do dalszej eksploatacji.

Tegoroczne prace remontowe objęły także Blok Gazowo-Silnikowy (BGS) wyposażony w cztery silniki Rolls – Royce. Kluczowe prace w trakcie remontu kapitalnego to wymiana głowic cylindrowych, wymiana tulei cylindrowych i remonty kapitalne turbosprężarek. W bieżącym sezonie remontowym, zaplanowane zostały również przeglądy czterech generatorów tego bloku.
Remonty prowadzone są również na urządzeniach podstawowych elektrociepłowni.

W najbliższym czasie zostały zaplanowane również prace remontowe w zakresie elektryki i automatyki. Główne prace prowadzone będą na układach wyprowadzenia mocy z bloków BGP oraz BGS. Najważniejszym zadaniem w zakresie elektrycznym jest zmiana układu fazowego stacji 110 kV, wiążąca się z koniecznością wykonania prac w wielu punktach układu elektroenergetycznego poszczególnych obiektów elektrociepłowni.

PGE informuje, że prace remontowe w Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE) zaplanowane są na jesień i będą obejmowały przegląd turbozespołu Siemens oraz wymianę podgrzewacza powietrza pierwotnego wraz z niewielką zmianą konstrukcji wsporczej i tras rurociągów.

PGE Energia Ciepła/Jędrzej Stachura

Lotos wyda 100 mln zł na prace remontowe w 2021 i 2022 roku