PGE rozwija sieć LTE450. Jest porozumienie z Tauronem

21 lipca 2021, 17:15 Alert

PGE Polska Grupa Energetyczna i Tauron zawarły porozumienie w sprawie pilotażu usług sieci łączności specjalnej w technologii LTE w pasmie 450MHz na obszarze koncesyjnym Tauronu.

Źródło: freepik
Źródło: freepik

Sieć LTE450 zapewni niezawodną i bezpieczną szerokopasmową transmisję danych na potrzeby energetyki. Transformujący się sektor energetyczny potrzebuje trzech głównych rodzajów usług łączności – łączności dyspozytorskiej, zdalnego sterowania infrastrukturą energetyczną oraz zdalnego odczytu liczników energii. Sieć LTE450, w odróżnieniu od innych dostępnych sieci łączności dyspozytorskiej, jest w stanie zapewnić wszystkie trzy wymienione usługi – czytamy w komunikacie.

– Budowa sieci LTE450 jest jedną z inwestycji strategicznych Grupy PGE, od której w najbliższym czasie coraz bardziej będzie uzależnione efektywne i coraz bardziej niezawodne zarządzanie wytwarzaniem i dystrybucją energii elektrycznej. Zgodnie z zaplanowanym w PGE harmonogramem faza inwestycyjna projektu ma trwać cztery lata. Dzisiejsze porozumienie to ważny krok w rozwoju programu LTE450 w PGE. Działania na obszarze Tauron Dystrybucja mają na celu przetestowanie możliwości sieci i docelowo wdrożenie bezprzewodowej sieci łączności specjalnej w standardzie LTE450 na obszarze dystrybucyjnym należącym do Tauronu. Dzięki temu docelowo możliwe będzie zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania sieci energetycznej oraz zapewnienie m.in. niezawodnej łączności w procesie usuwania awarii o charakterze masowym – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes PGE.

PGE podaje, że w ramach porozumienia planowane jest przeprowadzenie pilotażu świadczonych usług przez sieć LTE450 i opracowanie rekomendacji dla dalszych prac. Oszacowane zostaną koszty inwestycji oraz zidentyfikowane ryzyka dla każdej ze stron. Zostanie również opracowana koncepcja modelu biznesowo-technicznego oraz harmonogram realizacji prac umożliwiających realizację budowy sieci LTE450 w Tauron Dystrybucja we współpracy z PGE Systemy.

– Jednym z priorytetów rozwoju naszej firmy jest inwestowanie w najnowsze technologie wspierające bezpieczeństwo i niezawodność systemu dystrybucji energii elektrycznej. W tym celu, Tauron Dystrybucja rozpoczął współpracę z PGE Systemy w zakresie sieci LTE450 od momentu powstania Ogólnokrajowego Zespołu Roboczego powołanego wraz z innymi Operatorami Systemów Dystrybucyjnych. Trzeba podkreślić, że sieć LTE450 dedykowaną jest całej energetyce. Niezawodna i bezpieczna szerokopasmowa łączność bezprzewodowa o wysokim poziomie dostępności to niezbędny element nowoczesnej energetyki – mówi Paweł Strączyński, prezes Tauron Polska Energia.

Budowa systemu LTE450 ma na celu zapewnienie Grupie Kapitałowej PGE niezawodnej i bezpiecznej szerokopasmowej łączności bezprzewodowej o wysokim poziomie dostępności z uwzględnieniem specyficznych potrzeb sektora energetycznego jak i ciepłowniczego. Łączność ta, w szczególności szerokopasmowa transmisja danych oraz transmisja na potrzeby Internetu Rzeczy (IoT), jest niezbędna do budowy nowoczesnych rozwiązań energetycznych – czytamy.

Polska Grupa Energetyczna

PGE ruszy z przetargiem na dostawę technologii LTE dla nowego systemu łączności