PGE znalazła się w gronie spółek najbardziej świadomych klimatycznie

28 listopada 2023, 16:15 Alert

Polska Grupa Energetyczna (PGE) uzyskała tytuł „Spółki Świadomej Klimatycznie 2023” w ramach Badania Świadomości Klimatycznej Spółek (Corporate Climate Crisis Awareness study – CCA). Uplasowała się na 17. miejscu spośród 152 największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Gondola serwisowa fot. PGE EO
Gondola serwisowa fot. PGE EO

Badanie świadomości klimatycznej spółek (Climate Crisis Awareness – CCA) przeprowadzają Fundacja Standardów Raportowania, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i Bureau Veritas. W tym roku PGE zapracowała na tytuł „Spółki Świadomej Klimatycznie” przyznawany spółkom, które raportują przynajmniej 70 procent ocenianych treści.

– Umiejętność zarządzania organizacją w zamieniającym się świecie i ograniczanie wpływu na środowisko naturalne są kluczowe dla naszych inwestorów i klientów. Leżąca u podstaw naszej strategii świadomość klimatyczna, a także odpowiedzialna społecznie i otwarta komunikacja, pozwalają na budowanie zaufania oraz długoterminowej wartości grupy – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes PGE.

Średni wynik wszystkich spółek w badaniu wyniósł 4,02 na 10 możliwych punktów i był o 1,31 pkt wyższy niż przed rokiem. PGE uzyskała 8,33 punktu na 10 możliwych i tym samym uplasowała się na 17. miejscu spośród 152 największych podmiotów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Polska Grupa Energetyczna / Jędrzej Stachura

KGHM otrzymał tytuł koncernu działającego na rzecz klimatu