PGE Systemy: Bezpieczny system łączności to klucz do transformacji cyfrowej

21 lutego 2023, 14:30 Bezpieczeństwo

Wiceprezes PGE Systemy Szymon Ferens opowiedział portalowi Smart-Grids.pl o działalności spółki i jej roli w transformacji cyfrowej Polskiej Grupy Energetycznej. – Realizacja strategii Grupy PGE nie byłaby możliwa bez nowoczesnego systemu łączności operacyjnej i technicznej – podkreślił wiceprezes.

Testy technologii LTE w paśmie 450 MHz / fot. PGE Systemy

PGE Systemy świadczy usługi teleinformatyczne na potrzeby spółek Polskiej Grupy Energetycznej. Wiceprezes Szymon Ferens w rozmowie z portalem Smart-Grids.pl podkreśla rolę spółki w drodze ku realizacji strategii całej grupy. – Jesteśmy dostawcą oraz zajmujemy się serwisem narzędzi i usług IT dla wszystkich spółek Grupy PGE. Nadzorujemy programy długoterminowe, ale działamy też w nadzwyczajnych sytuacjach. Nasze zespoły obsługują jednocześnie około setki inicjatyw na etapie realizacji różnych projektów. Są to strategiczne projekty Grupy, takie jak m.in.: budowa sieci łączności dla polskiej energetyki LTE450, jeden z największych systemów w Europie – Nowy CRM i Billing (NCB), Program Techniczne Zarządzanie Majątkiem Dystrybucyjnym, aż po nowoczesne środowisko biurowe Office 365 z pakietem aplikacji oraz implementacje bezpiecznej strefy wymiany informacji między rozwiązaniami technologicznymi (OT) a informatycznymi (IT) – podkreśla.

Wiceprezes zaznacza, że jednym z najważniejszych zagadnień powierzonych spółce przez Grupę PGE jest cyberbezpieczeństwo. – Pracownicy PGE-CERT stoją na straży bezpieczeństwa danych, sieci i systemów działających w Grupie PGE. Nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje, zdobywają certyfikaty i uczestniczą w warsztatach – mówi.

Dodaje, że PGE Systemy odgrywa ważną rolę w Grupie PGE. – Bez niezawodnego, nowoczesnego systemu łączności operacyjnej i technicznej, którą tworzy PGE Systemy niemożliwa byłaby realizacja Strategii Grupy PGE i jednego z jej filarów, którym są nowoczesne usługi energetyczne. Właśnie takim projektem wspierającym kluczowy cel strategiczny Grupy PGE – świadczenie nowoczesnych usług energetycznych – jest Nowy CRM i Billing (NCB). Umożliwi on przyspieszenie procesów biznesowych i rozliczeń z klientami w oparciu o aktualne dane pochodzące z automatycznych, zdalnych odczytów zużycia energii elektrycznej, a także szeroko rozumianej obsługi klienta – tłumaczy.

Kolejnym wyzwaniem, które zostało powierzone wiceprezesowi i jego spółce, jest transformacja cyfrowa Grupy PGE. – [..] Wdrażanie najlepszych rozwiązań informatycznych – od analizy dużych zbiorów danych, przez automatyzację, aż po sztuczną inteligencję. Dzięki cyfryzacji Grupa PGE może zoptymalizować koszty, zwiększyć efektywność operacyjną, poprawić zarządzanie, przyspieszyć wzrost i zwiększyć przychody – podkreśla w rozmowie ze Smart-Grids.pl.

Portal porusza również temat cyberbezpieczeństwa, które staje się ważnym punktem w obliczu inwazji Rosji na Ukrainę. – [..] PGE-CERT (zespół reagowania na incydenty komputerowe PGE – przyp. red.) obserwuje zwiększenie liczby ataków związanych z próbami dostarczenia złośliwego oprogramowania głównie za pomocą odpowiednio przygotowanych wiadomości e-mail oraz kampaniami phishingowymi nakierowanymi na wyłudzenie poświadczeń do systemów teleinformatycznych. Jesteśmy ostrożni w upublicznianiu informacji o charakterze liczbowym i wartościowania zagrożeń, z którymi PGE-CERT ma do czynienia w codziennych działaniach operacyjnych, ponieważ zdajemy sobie sprawę o możliwości wykorzystania tego typu informacji w działaniach grup haktywistycznych, cyberprzestępczych do propagacji dalszych ataków ukierunkowanych na zasoby Grupy PGE – tłumaczy wiceprezes Ferens.

– Każde z wyzwań i projektów są dla nas istotne, ponieważ są wpisane i realizowane w ramach Strategii Grupy PGE, która zakłada transformację zmierzającą do neutralności klimatycznej Grupy w 2050 roku. Osiągniemy to poprzez realizację inwestycji w nisko- i zeroemisyjne źródła energii oraz infrastrukturę sieciową. Aby tego dokonać, niezbędny będzie m.in. niezawodny, nowoczesny system łączności operacyjnej i technicznej, którego budowę powierzono spółce PGE Systemy. […] Rozbudowujemy nowe systemy i nowoczesne usługi energetyczne, jednocześnie pilnujemy zmniejszania długu technologicznego, tym samym dbając o bezpieczeństwo i sprawne funkcjonowanie systemów – dodaje.

Opracował Jędrzej Stachura

Hakerzy atakują strony internetowe NATO