PGE wspólnie z akceleratorem FundingBox poszukuje nowych technologii wśród startupów

3 kwietnia 2019, 13:30 Alert

PGE Nowa Energia, spółka odpowiedzialna za innowacyjne projekty w Grupie Kapitałowej PGE, zawarła umowę z Akceleratorem FundingBox, w ramach której akcelerator wyszukiwać będzie startupy dysponujące interesującymi dla PGE technologiami.

fot. PGE

Celem projektu jest poszukiwanie rozwiązań i technologii rozwijanych przez małe firmy technologiczne i ich praktyczne wykorzystanie w działalności Grupy PGE. Współpraca jest podzielona na rundy i trwać będzie do końca 2020 roku. Obecny nabór startupów zainteresowanych współpracą z PGE rozpoczął się 1 kwietnia 2019 r. Zgłoszenia przyjmowane będą poprzez stronę internetową: https://impactpoland.fundingbox.com

Firmy, które zostaną zakwalifikowane do programu, uzyskają możliwość przeprowadzenia pilotażowego wdrożenia w Grupie PGE. Wybrane startupy będą mogły uzyskać również wsparcie finansowe na rozwój oferowanego rozwiązania. Operatorem współpracy z FundingBox jest Akcelerator PGE.

Akcelerator FundingBox dysponuje budżetem blisko 16 mln zł na realizację wszystkich zamierzeń projektowych. Z tej sumy do 2 mln zł przeznaczone zostanie na wsparcie finansowe przynajmniej 10 startupów, które będą realizować swoje pilotaże, współpracując z PGE. Firmy te mogą otrzymać również wsparcie doradcze o wartości do 50 tysięcy złotych dla każdej z nich.

Programy akceleracyjne to forma budowania współpracy innowacyjnych firm technologicznych i wielkich przedsiębiorstw. Duże przedsiębiorstwa poszukują nowych rozwiązań i technologii, a jednocześnie dzielą się ze startupami swoją infrastrukturą, zapleczem technicznym oraz wiedzą. W Grupie Kapitałowej PGE za wyszukiwanie programów akceleracyjnych na wczesnym etapie współpracy odpowiedzialny jest zespół Akcelerator PGE, złożony ze specjalistów doświadczonych we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań do dużych organizacji.

W listopadzie 2018 r. zespół Akceleratora PGE we współpracy z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW) zorganizował konkurs „Switch to Smart” – trzeci hackathon w cyklu Wielkie Wyzwania Programistyczne. Celem konkursu było stworzenie prototypów narzędzi, które pozwolą odbiorcom efektownie zarządzać energią elektryczną w gospodarstwach domowych.

Akcelerator PGE poszukuje interesujących pomysłów technologicznych również wśród zagranicznych startupów. Służy temu m.in. udział w międzynarodowym projekcie SmartUp Accelerator, który obejmuje kilku krajów basenu Morza Bałtyckiego i finansowany jest przez fundusze europejskie.

Polska Grupa Energetyczna