PGE wybierze wykonawcę kotłowni szczytowo-rezerwowej w Elektrociepłowni Gorzów

17 maja 2021, 18:15 Alert

PGE Energia Ciepła poinformowała, że w gorzowskiej elektrociepłowni powstanie kotłownia szczytowo-rezerwowa o mocy maksymalnej 100 MWt. Prace mają potrwać do listopada 2023 roku.

Ważny element w Gorzowie

Dyrektor PGE Energia Ciepła Wojciech Dobrak stwierdził, że budowa kotłowni szczytowo-rezerwowej jest ważnym elementem programu inwestycyjnego gorzowskiej elektrociepłowni. – Ta inwestycja pozwoli na całkowite wyłączenie z eksploatacji bloku węglowego do końca 2023 roku. Wpłynie to pozytywnie nie tylko na jakość powietrza w mieście, ale także na poprawę efektywności wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła naszej elektrociepłowni – powiedział.

Polska Grupa Energetyczna podaje, że ramach projektu powstanie m. in. budynek kotłowni, komin trójprzewodowy, stacja przygotowania gazu, dwa kotły oraz niezbędna infrastruktura, w tym rurociągi, zagospodarowanie terenu, a także instalacje elektryczne. Podstawowym paliwem ma być wysokometanowy gaz systemowy.

Wykonawca zostanie wybrany w przetargu. Zaprojektuje i wybuduje on cały obiekt w formule „pod klucz”. Do podpisania umowy ma dojść w grudniu 2021 roku. Prace potrwają niespełna dwa lata – do listopada 2023 roku, kiedy to obiekt zostanie przekazany do eksploatacji – czytamy w komunikacie.

Polska Grupa Energetyczna/Jędrzej Stachura

Ostatni blok węglowy ruszył do akcji. Będzie perłą Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego