PGG na plusie. KHW to kula u nogi

23 sierpnia 2017, 11:20 Alert

Polska Grupa Górnicza pokazała wyniki za pierwsze półrocze 2017 roku. Górniczy potentat jest na plusie, jednak niekorzystnie na całą Grupę wpływa zła kondycja finansowa Katowickiego Holdingu Węglowego, który wiosną połączył się z PGG. Zdaniem spółki dzięki synergii obu podmiotów jest szansa na spadek kosztów eksploatacji surowca.

Konferencja wynikowa PGG. Fot. PGG

W Katowicach odbyła się konferencja prasowa z wynikami Polskiej Grupy Górniczej za pierwsze półrocze 2017 roku. Dane uwzględniają przejęcie aktywów KHW. Dane „macierzystej” spółki pokazują, że odnotowała ona zysk na poziomie 83 mln zł, a EBITDA wyniosła 560 mln zł.

Pod koniec marca nastąpiło połączenie Polskiej Grupy Górniczej z Katowickim Holdingiem Węglowym. Przełożyło się to na spadek wyników całej Grupy. Zyski PGG razem z aktywami KHW wynoszą 8 mln zł, a EBITDA 708 mln zł.

Spółka podkreślała podczas konferencji poprawę wyników w odniesieniu do planu biznesowego oraz redukcję kosztów dzięki wykorzystaniu „efektów synergii i realizacji działań restrukturyzacyjnych”.

W kontekście planów wydobycia węgla przez spółkę jej władze podkreślają, że w sześciu pierwszych miesiącach tego roku podjęto ”intensywne” działania, zmierzające do przygotowania nowych ścian wydobywczych i realizacji założonych w biznes planie inwestycji. Wzrost przychodów – jak podkreśla spółka – to efekt aktywnej polityki rynkowej. Spółka zakłada, że połączenie PGG z KHW będzie wpływało na spadek kosztów wydobycia.

-Przewidujemy, że firma absolutnie powinna sobie poradzić bez żadnych dodatkowych zastrzyków finansowych – oświadczył podczas środowej konferencji prasowej prezes PGG Tomasz Rogala.

PGG, która powstała w miejsce Kompanii Węglowej (KW) została powołana 1 maja 2016 r. Składała się wówczas z 11 kopalń i 4 zakładów. Później utworzono trzy kopalnie zespolone, dwie samodzielne i cztery zakłady górnicze. 1 kwietnia br. PGG nabyła aktywa Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW). Teraz PGG liczy dziewięć kopalń i cztery zakłady specjalistyczne, zatrudniając 43 tys. osób. W 2014 r. spółka (jeszcze wówczas KW) zanotowała ponad 1 miliard zł strat, w 2015 – 1,2 mld zł, a w 2016 – 320 mln zł, wobec planowanych 362 mln zł.

Wiceprezes PGG ds. finansowych Andrzej Paniczek poinformował na środowej konferencji, że dzięki restrukturyzacji w części macierzystej PGG – bez nabytych aktywów KHW – spółka w pierwszym półroczu osiągnęła 83 mln zł zysku. Dawne kopalnie Holdingu przyniosły tym samym czasie 75 mln zł strat. Daje to sumarycznie 8 mln zł zysku netto w całej PGG. EBITDA w części macierzystej wyniosła 650 mln zł, a w aktywach przejętych z KHW 58 mln zł, czyli łącznie 708 mln zł. W porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku spółka w pierwszym półroczu zanotowała spadek kosztów o 101 mln zł (7 proc.).

Pytany o gorsze wyniki kopalń przejętych od KHW, prezes Rogala przypomniał, że proces restrukturyzacyjny zakładów należących kiedyś Holdingu rozpoczął się niemal rok później niż pozostałych. -Na restrukturyzację aktywów KHW potrzeba niespełna miliard złotych. To są kopalnie z bardzo dobrymi zasobami węgla, ale z bardzo trudnymi warunkami geologicznymi (…) Działania restrukturyzacyjne w stosunku do tych aktywów muszą być bardzo ostrożne – wskazał.

Kluczowa dla spółki jest wciąż odbudowa zdolności produkcyjnych poprzez uruchamianie nowych ścian wydobywczych. W dobie niedawnego kryzysu, w związku z koncentracją wydobycia, znacząco spadła liczba eksploatowanych ścian, co wiązało się z ograniczeniem zdolności wydobywczych o ok. 10 mln ton rocznie.

Jak powiedział wiceprezes PGG Piotr Bojarski, w pierwszym półroczu w kopalniach PGG działały przeciętnie 43 ściany, obecnie – 46. -W pierwszym półroczu uzbroiliśmy i oddaliśmy do ruchu 27 ścian, do końca roku jeszcze zostanie uruchomionych 23. Oczywiście inne ściany, które kończą bieg, są sukcesywnie likwidowane – wskazał wiceprezes.

W całym obecnym roku PGG na inwestycje zamierza przeznaczyć 880 mln zł. Do końca lipca zrealizowano i zawarto umowy na 580 mln zł.

Przez siedem miesięcy tego roku kopalnie PGG wydobyły 17,1 mln ton węgla (12,7 mln ton w części macierzystej i 4,4 mln ton w kopalniach przejętych od KHW). Według zapowiedzi, PGG miała w tym roku wydobyć 32 mln ton węgla. Prezes Rogala przyznał, że będzie trudno zrealizować ten plan z uwagi na sytuację w kopalni Piast-Ziemowit, gdzie obwał skał uniemożliwił na pewien czas wydobycie.

47 proc. produkowanego przez PGG węgla trafia do energetyki zawodowej, 14 proc. do energetyki i ciepłownictwa, 19 proc. na rynek komunalno-bytowy, 4 proc. do koksowni, a 16 proc. na eksport. Kontrakty z odbiorcami krajowymi są realizowane na bieżąco. „Kontrakty i zapotrzebowania, które zostały do nas zgłoszone w ubiegły roku, są przez spółkę realizowane” – powiedział Rogala.

Według danych Agencji Rozwoju Przemysłu, całe polskie górnictwo węgla kamiennego zanotowało w I półroczu 2017 r. 1,45 mld zł zysku netto. Po pierwszych sześciu miesiącach ub. roku branża miała stratę przekraczającą 800 mln zł. Jak podała ARP, od początku roku do końca czerwca br. kopalnie w Polsce wydobyły łącznie 32,7 mln ton węgla (wobec ok. 34,3 mln ton w tym samym okresie przed rokiem). W 2016 r. polskie kopalnie wyprodukowały 70,4 mln ton węgla kamiennego – o 1,8 mln ton mniej niż w 2015 r. Sprzedaż węgla w 2016 r. sięgnęła 73,1 mln ton i była wyższa od rocznego wydobycia o 2,7 mln ton.

AKTUALIZACJA 23.08.2017 godz. 13.00 (Dodany komentarz przedstawicieli PGG)

BiznesAlert.pl/Polska Agencja Prasowa