PGNiG zwróciło Gazpromowi nadpłatę 90 mln dolarów

9 lipca 2020, 06:45 Alert
Prezes PGNiG Jerzy Kwieciński fot. Bartłomiej Sawicki
Prezes PGNiG Jerzy Kwieciński fot. Bartłomiej Sawicki

PGNiG przekazało, że zwróciło rosyjskiemu Gazpromowi 90 mln dolarów tytułem wzajemnych rozliczeń. W rezultacie kwota netto wyniosła ok. 1,5 mld dol.

Noty kredytowe

PGNiG otrzymało od Gazpromu płatność w kwocie około 1,6 mld dolarów, przy czym zgodnie z zapisami aneksu do kontraktu jamalskiego, strony uzgodniły, że różnica za odbiór gazu w poszczególnych miesiącach dostaw w okresie od listopada 2014 roku do lutego 2020 roku zostanie rozliczona zgodnie z notami kredytowymi na kwotę około 1,6 mld dolarów, płatnymi przez Gazprom na rzecz PGNiG) oraz notami debetowymi na kwotę około 90 mln dolarów zapłaconymi przez PGNiG na rzecz Gazprom w dniu drugiego lipca 2020 roku. W rezultacie łączna nadpłata netto należna spółce w ramach aneksu wyniosła około 1,5 mld dolarów.

Prezes PGNiG Jerzy Kwieciński tłumaczył na początku lipca, że w niektórych miesiącach okresu objętego wyrokiem arbitrażu, sytuacja była mniej korzystna dla Gazpromu, PGNiG nie dopłacało za gaz, a przelane Gazpromowi 90 mln dol. wynikało z tej niedopłaty.

30 marca 2020 roku PGNiG wygrało spór z Gazpromem o ceny gazu w kontrakcie jamalskim. Na mocy wyroku trybunału w Sztokholmie, nowa cena została naliczona od pierwszego listopada 2014 roku. Polski koncern oszacował nadpłatę do zwrotu na ok. 1,5 mld dolarów. Pod koniec kwietnia PGNiG otrzymało od Gazpromu deklarację stosowania się do nowych warunków cenowych kontaktu jamalskiego.

PGNiG/Bartłomiej Sawicki

Kwieciński: Relacje z Gazpromem bywały różne. PGNiG otrzymał sześć miliardów złotych rekompensaty