PGNiG Obrót Detaliczny obniża biznesowi ceny gazu o jedną czwartą

14 stycznia 2022, 17:15 Alert
gaz
Palnik gazowy. Fot. Pixabay

14 stycznia weszła w życie obniżka cen gazu dla klientów biznesowych PGNiG Obrót Detlaiczny o 25 procent do końca lutego 2022 roku.

– Wprowadzona obniżka dla biznesu to odpowiedź na obecnie zmieniające się ceny gazu na Towarowej Giełdzie Energii, gdzie zaopatruje się nasza Spółka. Jeszcze w grudniu ceny notowały rekordowe poziomy, obecnie spadły, jednak sytuacja rynkowa jest nadal bardzo niestabilna i nie można wykluczyć powrotu do trendu wzrostowego. Dlatego zdecydowaliśmy się na wprowadzenie obniżki, która będzie stanowiła realną pomoc dla takich podmiotów jak: piekarnie, zakłady fryzjerskie czy firmy usługowe. To rozwiązanie pozwoli obniżyć wysokość rachunków za gaz polskich przedsiębiorców o jedną czwartą – powiedział Henryk Mucha, Prezes Zarządu PGNiG Obrót Detaliczny.

PGNiG/Wojciech Jakóbik