PGNiG OD dostarczy LNG do ciężarówek firmy Bisek-Asfalt

26 września 2019, 09:15 Alert

PGNiG Obrót Detaliczny dostarczy ponad 1 000 ton skroplonego gazu ziemnego (LNG) do 27 samochodów ciężarowych, należących do firmy Bisek-Asfalt z Dolnego Śląska.

fot. PGNiG OD

– Skroplony gaz ziemny będzie zasilał pierwszą i największą w Polsce flotę pojazdów ciężarowych z silnikami napędzanymi LNG. Jestem dumny, że PGNiG jest partnerem lidera rynku wykorzystania paliw alternatywnych, jakim jest polska firma Bisek-Asfalt – powiedział Maciej Woźniak, Wiceprezes PGNiG SA ds. handlowych.

Umowa zakłada sukcesywne dostawy ok. 1 000 ton LNG do 30 czerwca 2020 roku. Realizacja dostaw prowadzona będzie przy wykorzystaniu specjalistycznych autocystern kriogenicznych przystosowanych do przewozu gazu ziemnego w temperaturze 160oC poniżej zera. Umowa przewiduje, że ekologiczne paliwo LNG zasili nie tylko pojazdy własne firmy Bisek-Asfalt. Stacja tankowania LNG umożliwi także sprzedaż paliwa innym odbiorcom.

Transport skroplonego gazu ziemnego realizować będzie Gas-Trading SA, spółka należąca do Grupy Kapitałowej PGNiG, jak również samodzielnie firma Bisek-Asfalt, która będzie bezpośrednio odbierać paliwo z Terminala LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu.

– Dostarczamy już gaz LNG do autobusów w Polsce, bunkrujemy nim statki, a dzięki ISO-kontenerom możemy transportować LNG drogami lądowymi, koleją lub szlakiem wodnym. Wejście w ciężki transport kołowy pokazuje, jak uniwersalnym paliwem jest LNG. Szczególnie teraz, gdy obowiązuje zerowa stawka akcyzowa, LNG i CNG są rzeczywistą alternatywną dla paliw ropopochodnych – powiedział Henryk Mucha, Prezes PGNiG Obrót Detaliczny.

PGNiG OD i BOŚ będą współpracować na rzecz poprawy jakości powietrza

Gaz ziemny, jako paliwo do silników spalinowych, stanowi również ekologiczną alternatywę dla silników napędzanych olejem napędowym, dominujących w transporcie ciężkim. Wykorzystanie gazu ziemnego pozwala na uzyskanie znacznej redukcji emisji dwutlenku węgla. Ponadto silniki zasilane gazem ziemnym zapewniają niski poziom emisji takich zanieczyszczeń powietrza, jak NOx i cząstki stałe. Eksperci są zgodni, że ta stosunkowo młoda technologia ma duży potencjał rozwoju w zakresie dalszej redukcji emisji.

Pojazdy ciężarowe zasilane LNG zyskują coraz większą popularność również ze względów ekonomicznych. Ich potencjał doceniono m.in. w Niemczech, gdzie mogą one poruszać się bezpłatnie po autostradach. Tego typu preferencje dla paliw gazowych w transporcie w połączeniu z atrakcyjną ceną paliwa powodują, że przewoźnicy są coraz częściej zainteresowani skorzystaniem z tego rozwiązania.

– Jesteśmy polską firmą, która posiada najliczniejszą flotę pojazdów zasilanych gazem LNG. Dzięki umowie z tak zaufanym partnerem jak PGNiG zapewniamy sobie bezpieczne dostawy tego ekologicznego, ale także niezwykle ekonomicznego paliwa. Planujemy dalsze inwestycje w ten obszar i sprzedaż LNG także klientom zewnętrznym, którzy zdecydują się na takie pojazdy – powiedział Michał Bisek, Prezes Bisek-Asfalt.

– Dzięki takim firmom jak Bisek-Asfalt, która wie jak opłacalne jest inwestowanie w pojazdy zasilane LNG, pokazujemy innym spedytorom oraz firmom logistycznym, że czas na paliwo LNG w transporcie już nadszedł – dodał Marcin Szczudło, Wiceprezes PGNiG Obrót Detaliczny.

– To kolejna duża umowa, ale nie w obszarze CNG, tylko LNG. To pierwsza umowa o wolumenie tysiąca ton w okresie 12 miesięcy dla 27 ciągników siodłowych wykorzystywanych przez lokalnego przedsiębiorcę – Bisek-Asfalt – który będzie wykorzystywał ciężarówki w swojej bieżącej działalności – powiedział prezes PGNiG Obrót Detaliczny Henryk Mucha.

– Cieszy nas to z trzech powodów: po pierwsze, przedsiębiorca liczy koszty; dzisiaj wykorzystywanie pojazdów zasilanych LNG jest dwa razy tańsze niż korzystanie z floty na paliwo dieslowe. Drugim powodem jest ekologia. Odpowiedzialność społeczna w biznesie jest coraz większą domeną polskich firm, które chcą być ekologiczne, do czego świetnie nadaje się paliwo LNG. Trzecim, bardzo istotnym dla nas powodem, jest to, że prawie 250 tysięcy ciągników siodłowych z miliona użytkowanych w Europie w krajach takich jak Francja, Niemcy, Belgia, Holandia, czy Hiszpania, zarejestrowanych jest w Polsce. W związku z tym już dzisiaj bardzo poważnie myślimy o tym, żeby zacząć inwestować w infrastrukturę, która w najbliższych latach powinna powstać przy autostradach i trasach szybkiego ruchu – mówił Henryk Mucha.

– W ostatnich latach mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której brak infrastruktury wpływał na brak decyzyjności w tym obszarze i odwrotnie – nie myślano o inwestycjach w infrastrukturę, ponieważ popyt na transport zasilany LNG był stosunkowo niewielki. Dzisiaj możemy mówić o przełomowym okresie, ponieważ wreszcie mamy przedsiębiorcę, który na swoim przykładzie pokazuje, że to ma ekonomiczny sens. Kupił on niezbędny sprzęt i okazało się, że uzyskanie finansowania na jego zakup nie jest takie proste, w związku z tym w najbliższym czasie mamy zamiar dotrzeć do instytucji finansowych, również tych z udziałem Skarbu Państwa, by bardziej intensywnie zaangażowały się w ten proces. Dzisiaj LNG w transporcie jest faktem, więc myślę, że proces ten warto wspierać bardziej kompleksowo – podsumował prezes PGNiG Obrót Detaliczny.

***

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. jest liderem sprzedaży na rynku gazu ziemnego w Polsce. Obsługuje blisko 7 mln klientów, gospodarstw domowych oraz przedsiębiorców, wśród których są zarówno duże, średnie i mniejsze firmy. Spółka specjalizuje się w sprzedaży: gazu ziemnego (wysokometanowego i zaazotowanego), energii elektrycznej, sprężonego gazu ziemnego (CNG) oraz skroplonego gazu ziemnego (LNG).

Bisek-Asfalt oferuje szeroki wachlarz usług z zakresu działalności usługowej, jak i produkcyjnej. Podstawowym rodzajem wykonywanej działalności jest budowa, modernizacja i remont dróg o różnych nawierzchniach, a także ulic, placów oraz mostów. Firma posiada również duże doświadczenie w wykonywaniu robót drogowych przy budowie obiektów użyteczności publicznej takich jak: hipermarkety, stacje paliw, zakłady produkcyjne. Zajmuje się także produkcją i sprzedażą mieszanek mineralno-bitumicznych.

PGNIG OD/BiznesAlert.pl

AKTUALIZACJA: 26 września 2019 r., godz. 9:40; dodano wypowiedź Henryka Muchy