PGNiG OD otrzymał rekompensaty za zamrożone ceny gazu

8 marca 2022, 07:00 Alert

PGNiG OD otrzymał pierwszą rekompensatę na zamrożenie taryfowych cen gazu. Wpłata wyniosła 1,255 mld zł.

Siedziba PGNiG. Fot.: Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl
Siedziba PGNiG. Fot.: Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

Rekompensata za gaz

Rekompensata została wypłacona z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny na podstawie ustawy z 26 stycznia 2022 roku o ochronie odbiorców gazu. PGNiG OD jest jednym z podmiotów uprawnionych do otrzymania rekompensaty z mocy tej ustawy.

Wspomniana ustawa, zapewniająca rekompensatę PGNiG OD, wyklucza możliwość podwyższenia stawek taryfowych gazu w 2022 roku. Jej treść, przewiduje iż ceny paliw gazowych zostaną zamrożone na poziomie cen zawartych w taryfie tzw. sprzedawcy z urzędu – PGNiG OD, ustalonej na okres 1 stycznia – 31 grudnia 2022 roku. Rozszerza też listę podmiotów uprawnionych do skorzystania z taryf.

Ustawa przewiduje, że sprzedawcom gazu do odbiorców objętych taryfami będzie przysługiwać wypłacana z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny rekompensata – różnica między faktyczną ceną zakupu a ceną sprzedaży według taryfy. W przypadku PGNiG OD to różnica między cenami cennikowymi na 1 stycznia 2022 roku a jego taryfą.

Polska Agencja Prasowa/Aleksander Tretyn

PGNiG sprzeda rządowi gaz do rezerwy strategicznej