PGNiG OD wdroży Centralny System Billingowy

21 listopada 2018, 09:15 Alert

PGNiG Obrót Detaliczny ogłosiło przetarg na dostawę, wdrożenie i serwis Centralnego Systemu Billingowego (CSB) – czytamy w “Pulsie Biznesu”.

fot. PGNiG

CSB ma kompleksowo wspierać sprzedaż gazu i energii elektrycznej oraz obsługę klientów (indywidualnych i małego biznesu). System ma też umożliwić migrację danych z dotychczasowych systemów billingowych. Wykonawca CSB będzie musiał przenieść na PGNIG prawa autorskie i udostępnić kody źródłowe.

Gazeta przypomina, że obecnie PGNiG Obrót Detaliczny wykorzystuje sześć systemów billingowych dostarczonych przez czterech różnych dostawców, które przekładają się na 98 instancji bazodanowych.

Wśród wymogów, które musi spełnić potencjalny wykonawca Systemu jest referencja polegająca na zrealizowaniu w ciągu ostatnich pięciu lat dwóch wdrożeń systemu billingowego obejmujących łącznie min. 3,5 mln punktów przyłączeniowych gazu lub energii, przy czym co najmniej jeden z nich ma obejmować minimum 2 mln punktów. Wdrożone systemy mają obsługiwać co najmniej 1,3 tys. użytkowników końcowych – czytamy w “Pulsie Biznesu”.

Przetarg organizowany jest według procedury otwartej. Wartość zamówienia może przekroczyć nawet 100 mln zł. Termin składania ofert ustalono na 4 stycznia. Umowa ma zostać podpisana nie wcześniej niż 1 maja 2019 r.

Puls Biznesu/CIRE.PL