PGNiG uczyniło kolejny krok ku rozpoczęciu wydobycia na koncesji Duva w Norwegii

22 marca 2021, 16:00 Alert

PGNiG zakończyło instalację głowic eksploatacyjnych na złożu gazowo-ropnym Duva. Zastosowana metoda montażu pozwoliła zredukować koszty operacji oraz związane z nią emisje dwutlenku węgla.

Platforma_Deepsea Nordkap / fot. PGNiG

Ekologiczniej i oszczędniej

Na dnie morza zainstalowano zestaw głowic eksploatacyjnych, który umożliwi regulację wydobycia. Montaż został przeprowadzony z pokładu statku, zamiast – standardowo – z platformy wiertniczej. Pozwoliło to wydajnie skrócić czas instalacji głowic, i w konsekwencji zmniejszyć koszty o ok. 12 mln dolarów, a przy tym zredukować o 60 procent emisje dwutlenku węgla towarzyszące całej operacji.

– Montaż głowic ze statku jest znacznie bardziej wymagający logistycznie niż przy wykorzystaniu platformy wiertniczej, pozwala jednak uzyskać wymierne korzyści, w tym ekologiczne. To dla nas bardzo istotna okoliczność. Jesteśmy zdeterminowani, aby podejmować kolejne kroki służące obniżeniu emisji gazów cieplarnianych związanych z naszą działalnością, a tym samym poprawić walory ekologiczne gazu ziemnego w całym łańcuchu wartości – powiedział Paweł Majewski, prezes zarządu PGNiG.

Duva to złoże gazowo-ropne. Zgodnie z danymi Norweskiego Dyrektoriatu Naftowego jego zasoby wynoszą 88 milionów baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (w tym ok. 8,4 mld m sześc. gazu ziemnego). Po rozpoczęciu eksploatacji maksymalna roczna produkcja ze złoża w początkowym okresie ma wynieść ok. 30 tys. boe. Początek wydobycia zaplanowany jest na III kwartał 2021 roku.

PGNiG Upstream Norway posiada 30 procent udziałów w koncesjach obejmujących złoże Duva. W lipcu 2019 roku spółka nabyła 20 procent udziałów, a w listopadzie 2019 roku  dokupiła kolejne 10 procent.

Pozostałymi udziałowcami są Neptune Energy (operator złoża, 30 procent udziałów), Idemitsu Petroleum Norge (30 procent) oraz Sval Energi (10 procent).

Zgodnie z prognozą, wydobycie gazu przez PGNiG Upstream Norway sięgnie w 2021 roku ponad 0,9 mld m sześc. wobec 0,5 mld m sześc. rok wcześniej. Znaczący wzrost produkcji to efekt uruchomienia wydobycia ze złoża Ærfugl oraz zakupu udziałów w już eksploatowanych złożach. Aktualnie Spółka prowadzi wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego z 9 złóż: Skarv, Morvin, Vale, Vilje, Gina Krog, Skogul, Ærfugl, Kvitebjørn i Valemon. Prace inwestycyjne i analityczne prowadzone są na pięciu kolejnych złożach: Duva, Tommeliten Alpha, King Lear, Ærfugl Outer oraz Shrek. PGNiG Upstream Norway posiada udziały w 36 koncesjach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

PGNiG