PGNiG został wyróżniony za pomoc społeczności i ochronę środowiska w Pakistanie

21 września 2020, 16:15 Alert
pakistan flaga
Źródło: Wikicommons

Oddział PGNiG otrzymał „Annual Environment Excellence Award” przyznawaną przez pakistańskie Narodowe Forum Środowiska i Zdrowia (NFEH). Spółka informuje, że nagroda jest wyróżnieniem za skuteczne wdrożenie szerokiego programu CSR obejmującego działania prospołeczne i proekologiczne.

Wpływ na środowisko

– Minimalizowanie naszego wpływu na środowisko naturalne przy okazji poszukiwań i wydobycia węglowodorów to jedno z głównych założeń Operatorskiego Systemu Bezpieczeństwa HSE w PGNiG. Jednocześnie, jako firma odpowiedzialna społecznie, zawsze staramy się wspierać społeczności, mieszkające na terenach, na których działamy – zarówno w Polsce, jak i zagranicą. W prowincji Kirthar w Pakistanie jesteśmy obecni już od 15 lat i można powiedzieć, że staliśmy się częścią tamtejszej społeczności. Tym cenniejsze jest dla nas wyróżnienie, które otrzymaliśmy za prowadzoną tam działalność społeczną i ekologiczną – podkreślił Jerzy Kwieciński, prezes PGNiG.

Oddział Operatorski PGNiG w Pakistanie został wyróżniony za program realizowany na terenach obejmujących koncesję Kirthar, gdzie spółka prowadzi poszukiwania i eksploatuje dwa złoża gazu ziemnego – Rehman i Rizq.

PGNiG podaje, że w ramach programu oddział zrealizował m.in. następujące projekty:

· zasadzenie ponad 2000 drzew na terenie Kopalni Rehman), które umożliwią tworzenie siedlisk dzikim ptakom oraz przyczynią się do poprawy jakości powietrza, obniżenia temperatury, redukcji emisji gazów cieplarnianych czy zapobieganiu erozji gleby,

· uruchomienie oczyszczalni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych na peryferiach Zakładu Produkcyjnego Rehman,

· wsparcie projektów związanych z zaopatrzeniem lokalnej społeczności w wodę pitną,

· rozwój infrastruktury drogowej oraz budowę punktu medycznego w Tando Rahim Khan z bezpłatną pomocą medyczną i okulistyczna,

· szkolenie miejscowych wykonawców oraz zapewnienie im możliwości pracy w oddziale, aby dać impuls dla rozwoju gospodarczego oraz poprawy sytuacji życiowej mieszkańców regionu

· organizacja 55 spotkań z mieszkańcami prowincji, w celu zwrócenia ich uwagi na główne wyzwania w zakresie ochrony tamtejszego środowiska naturalnego.

PGNiG wsparło również mieszkańców regionu w czasie pandemii koronawirusa. Spółka kupiła i rozdystrybuowała pięćset paczek z żywnością. Miejscowa ludność otrzymała również pomoc po katastrofalnych opadach monsunowych – oddział przekazał namioty i prowiant dla poszkodowanych.

Annual Environment Excellence Awards (AEEA)

Celem programu AEEA jest docenianie i promowanie organizacji, które wnoszą szczególny wkład w ochronę środowiska, ograniczanie emisji oraz kontrolowanie procesów związanych z utylizacją odpadów i zanieczyszczeniami, chroniąc tym samym krajowy i regionalny ekosystem. Nagroda wyróżnia podmioty, dla których zrównoważony rozwój to podstawa prowadzenia działalności bez szkody dla środowiska i zasobów naturalnych, w przyjaznej koegzystencji ze społecznościami lokalnymi.

Pomysłodawcą i organizatorem programu jest Narodowe Forum Środowiska i Zdrowia. NFEH to pakistańska organizacja non-profit, której celem jest szerzenie wiedzy na temat ochrony przyrody, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.

PGNiG/Jędrzej Stachura

Trafne odwierty PGNiG w Polsce. Postępy w Pakistanie i ZEA