PGNiG porzuca gaz łupkowy, ale nie szczelinowanie hydrauliczne

17 października 2016, 18:15 Energetyka

Jak donosi agencja Reuters, państwowe spółki poszukujące gazu łupkowego w Polsce przyznały się do porażki projektu. Sprawę komentuje PGNiG.

PGNiG i PKN Orlen zgodnie oznajmiły, że poszukiwania uznają za zakończone. W 2011 roku Polska ogłosiła plan rozwoju wydobycia gazu ze złóż niekonwencjonalnych. Wówczas wysokie ceny ropy sięgające ponad 100 dolarów gwarantowały rentowność poszukiwań, a koncesjami zainteresowali się giganci zza granicy, jak Exxon Mobile, Talisman Energy czy Marathon Oil.

Szczelinowanie hydrauliczne w USA.

Mimo to przez trzy lata nie przyjęto zapowiadanej nowelizacji prawa geologicznego i górniczego. W czasie gdy je przyjęto, co miało ułatwić procedury administracyjne związane z poszukiwaniami gazu łupkowego, koniunktura na nie się skończyła. Cena ropy naftowej spadała od połowy 2014 roku i obecnie utrzymuje się w okolicach 50 dolarów za baryłkę.

– Do chwili obecnej na terenie całej Polski dziewięciu koncesjonariuszy wykonało łącznie 72 otwory wiertnicze za gazem łupkowym, w tym Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo wykonało 19 odwiertów – informuje PGNiG w rozmowie z BiznesAlert.pl. – Jak dotychczas, prace nie potwierdziły wstępnych szacunków i prognoz dotyczących potencjału zasobów gazu z łupków w Polsce, a prowadzone ostatnio w tym obszarze analizy niestety nie okazały się optymistyczne.

– W związku z oceną wyników prac własnych i konkurencji PGNiG zadecydowało, że projekt pozyskania gazu z tzw. formacji łupkowych należy wstrzymać. Wewnętrzny raport podsumowujący „projekt łupkowy” będzie gotowy do końca tego roku. Najważniejsze wnioski z tego opracowania zostaną udostępnione – informuje spółka.

– Dla PGNiG poszukiwania gazu z łupków były cennym doświadczeniem. Przede wszystkim pozyskaliśmy i wypróbowaliśmy w praktyce know-how związany z zastosowaniem nowoczesnych technik szczelinowania. Dzięki zdobytym umiejętnościom zaczęliśmy stosować zabiegi na złożach „tight” i złożach konwencjonalnych – czytamy w stanowisku przekazanym redakcji. – Jak dotąd zabiegi szczelinowania wykonaliśmy w ośmiu odwiertach, a do końca 2016 roku planujemy wykonać je w dwóch kolejnych. Ponadto, wspólnie z Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym, rozpoczęliśmy projekt badawczy wykorzystania techniki szczelinowania do pozyskania metanu z pokładów węgla kamiennego, jeszcze przed rozpoczęciem eksploatacji samego węgla metodami podziemnymi.

– Niezależnie od wstrzymania projektu pozyskania gazu z łupków, metoda szczelinowania hydraulicznego weszła do codziennej praktyki górniczej naszej spółki. PGNiG SA zamierza kontynuować długofalową politykę inwestowania w segmencie poszukiwania i wydobycia. Spółka w dalszym ciągu prowadzić będzie prace zmierzające do odkrycia i udokumentowania nowych złóż węglowodorów, a w konsekwencji do utrzymania obecnego poziomu wydobycia gazu i ropy naftowej – podaje PGNiG.

– Dyskusja o projektach związanych z gazem łupkowym jest dla nas zamknięta – powiedział Mirosław Kochalski, wiceprezes PKN Orlenu. – Gaz łupkowy nie skończył się dla nas tak źle, jeśli wziąć pod uwagę rozwój technologii wydobycia ze złóż niekonwencjonalnych. Poszukiwania gazu łupkowego jako takie zakończyły się jednak porażką – przyznał prezes PGNiG Piotr Woźniak.

Według danych Państwowego Instytutu Geologicznego pod powierzchnią Polski może znajdować się między 346 a 768 mld m3 gazu łupkowego. Nowy raport na ten temat miał zostać przedstawiony w 2015 roku, ale nowe władze ministerstwa środowiska odmawiają jego publikacji.