PGNiG potwierdza wstrzymanie dostaw gazu w ramach kontraktu jamalskiego

27 kwietnia 2022, 10:30 Alert

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) poinformowało o całkowitym wstrzymaniu dostaw gazu ziemnego przez Gazprom w ramach kontraktu jamalskiego. Podkreśla, że sytuacja nie ma aktualnie wpływu na bieżące dostawy do klientów PGNiG, którzy otrzymują paliwo zgodnie z zapotrzebowaniem.

Siedziba Gazpromu w Petersburgu. Fot. Flickr
Siedziba Gazpromu w Petersburgu. Fot. Flickr

27 kwietnia 2022 roku Gazprom przestał realizować dostawy gazu ziemnego, do których jest zobowiązany na podstawie tego kontraktu i nominacji PGNiG. Polska spółka podała, że stało się to pomimo wywiązywania się ze wszystkich zobowiązań wynikających z umowy.

W ocenie PGNiG ograniczenie dostaw gazu ziemnego stanowi naruszenie kontraktu jamalskiego. PGNiG zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wstrzymania dostaw i skorzysta w tym celu ze wszystkich przysługujących spółce uprawnień kontraktowych oraz uprawnień wynikających z przepisów prawa.

Według informacji przekazanej PGNiG przez Gazprom wstrzymał on dostawy w związku z postanowieniami dekretu Prezydenta Federacji Rosyjskiej nr 172 z 31 marca 2022 roku „O specjalnej procedurze wykonania zobowiązań zagranicznych nabywców wobec rosyjskich dostawców gazu ziemnego”.

Obecnie klienci PGNiG otrzymują gaz zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem – informuje koncern.

PGNiG/Jędrzej Stachura

Jakóbik: Druga faza gry Gazpromu w Europie zaczyna się od Polski (ANALIZA)