PGNiG powiększyło podziemny magazyn Kosakowo o kolejne dwie komory

24 grudnia 2014, 08:29 Alert

(PGNiG)

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA powiększyło kawernowy podziemny magazyn gazu Kosakowo w północnej Polsce o kolejne dwie komory oraz wywierciło pięć otworów do budowy następnych komór.

Pojemność czynną obu komór  udało się zwiększyć o 13% w stosunku do planowanej. Ich łączna pojemność czynna wynosić będzie 57,8 mln m3 gazu zamiast planowanych 51,2 mln m3. Nowe komory zostały przekazane do próbnej eksploatacji celem przygotowania parametrów i charakterystyk pracy budowanego magazynu. Przyrost pojemności czynnej związany z wykonaniem większych kawern solnych był możliwy dzięki sprzyjającym warunkom geologiczno – złożowym występującym w pokładowym złożu soli „Mechelinki”.

Po dodaniu dwóch komór magazyn Kosakowo będzie się składał z czterech komór o łącznej pojemności 119 mln m sześc. po ustabilizowaniu warunków geomechanicznych i termodynamicznych. Odbioru końcowego komór dokonano 22 grudnia 2014 r.

Przekazane do eksploatacji komory K-2 i K-3 wchodzą w zakres Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, którego zakończenie przypada w 2015 roku.

Ponadto, w grudniu 2014 r. PGNiG przekazało wykonawcy budowy komór magazynowych czyli spółce OSM Sp. z o.o. pięć wywierconych w złożu soli otworów do budowy następnych komór magazynowych. Wykonawcą wierceń była spółka Exalo Drilling z GK PGNiG.

Dalsza budowa magazynu obejmuje zakończenie Projektu unijnego obejmującego wykonanie czterech komór w 2015 roku – uzyskanie pojemności czynnej co najmniej 100 mln m3 gazu ziemnego,  zakończenie budowy w 2021 roku klastrów A i B obejmujących wykonanie 10 komór – uzyskanie pojemności czynnej co najmniej 250 mln m3 gazu oraz budowę klastrów C i D – obecnie w fazie projektowej. Wybudowane komory będą przekazywane sukcesywnie do eksploatacji, a nowe zdolności magazynowe będą udostępniane na zasadach TPA.

PGNiG SA szacuje, że w związku ze sprzyjającymi warunkami geologiczno – złożowymi występującymi w pokładowym złożu soli „Mechelinki” jest możliwe uzyskanie w 2021 roku pojemności czynnej ok. 300 mln m3 gazu, a po wybudowaniu klastrów C i D pojemność czynna magazynu KPMG Kosakowo może wynieść ok. 600 mln m3 gazu.

Magazyn poprawi warunki przesyłu gazu na Pomorzu, a w szczególności zapewni ciągłość dostaw oraz zwiększenie możliwości podłączenia do systemu nowych odbiorców.

Moc zatłaczania gazu do magazynu będzie wynosić 100.000 m3/h, a wytłaczania 400.000 m3/h.