PGNiG zbuduje gazowy układ kogeneracyjny w Przemyślu

3 sierpnia 2020, 12:15 Alert
PGNiG Termika.Elektrociepłownia Żerań. Fot. BiznesAlert.pl/Piotr Stępiński
PGNiG Termika.Elektrociepłownia Żerań. Fot. BiznesAlert.pl/Piotr Stępiński

PGNiG Termika informuje, że budowa gazowego układu kogeneracyjnego EC Przemyśl zakłada stworzenie elektrociepłowni gazowej o mocy 5,19 MWe/11,05 MWt na potrzeby miejskiego systemu ciepłowniczego w Przemyślu.

Wykonawca, umowa i prace projektowe

PGNiG podało, że wykonawcą przemyskiej elektrociepłowni jest konsorcjum firm Metrolog i Ferox Energy Systems. Umowa została podpisana w marcu 2020 roku. Obecnie realizowane są prace rozbiórkowe i projektowe. Zostaną zakończone w sierpniu 2021 roku. Funkcję inżyniera kontraktu pełni firma SWECO Consulting.

Projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko; kwota dofinansowania to ponad 5,6 mln zł.

Według PGNiG, głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, co bezpośrednio przełoży się na ograniczenie emisji do środowiska, w tym szczególnie emisji dwutlenku węgla a także wzrost wartości przedsiębiorstwa poprzez rozszerzenie obszaru produkcji energii skojarzonej i jej zbytu o miasto Przemyśl. Spółka uważa, że przedsięwzięcie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa energetycznego miasta w zakresie zaopatrzenia w ciepło odbiorców zasilanych z sieci systemowej.

PGNiG Termika/Jędrzej Stachura

PGNiG zrewitalizuje złoże gazu w Mirocinie