PGNiG przygotowuje się do wydobycia z nowego złoża na szelfie norweskim

11 czerwca 2019, 10:22 Alert

PGNiG Upstream Norway wraz z partnerami przystąpiło do pracy nad wyborem rozwiązań technicznych, które będą zastosowane do eksploatacji złoża. Finalna koncepcja zagospodarowania Tommeliten Alpha ma być gotowa w III kwartale 2020 roku.

Platforma wydobywcza na złożu Gina Krog. Fot. PGNiG
Platforma wydobywcza na złożu Gina Krog. Fot. Ole Jørgen Bratland/Statoil

Udziałowcy koncesji Tommeliten Alpha zakończyli ocenę technicznych możliwości zagospodarowania złoża i zidentyfikowali optymalne warianty jego ekonomicznej eksploatacji. Oznacza to przejście z Etapu Oceny do Etapu Wyboru. Teraz zostanie podjęta decyzja, jakie szczegółowe rozwiązania techniczne będą użyte do zagospodarowania złoża.

– Wnioski kończące Etap Oceny są zgodne z naszymi przewidywaniami i potwierdzają słuszność decyzji o zakupie udziałów w koncesji. Złoże Tommeliten Alpha jest atrakcyjne ekonomicznie i w istotny sposób zwiększy wydobycie Grupy Kapitałowej PGNiG na Norweskim Szelfie Kontynentalnym – powiedział Piotr Woźniak, Prezes Zarządu PGNiG SA. – Prace nad rozpoczęciem zagospodarowania postępują zgodnie z harmonogramem, który zakłada uruchomienie produkcji w 2024 roku.

Podczas Etapu Wyboru PGNiG Upstream Norway i pozostali partnerzy zdecydują między innymi o: liczbie i rodzaju odwiertów, rodzaju zastosowanych głowic eksploatacyjnych, technicznych aspektach lokalizacji gazociągu podmorskiego oraz podłączenia złoża do już istniejącej infrastruktury wydobywczej. Pozwoli to opracować ostateczną koncepcję zagospodarowania, od której zależeć będą finalne koszty, dokładny terminarz rozpoczęcia wydobycia oraz profil produkcji.

PGNiG szacuje, że przypadający na spółkę wolumen wydobycia gazu z Tommeliten Alpha wyniesie ok. 0,5 mld m sześc. rocznie przez pierwsze sześć lat eksploatacji. Ponadto złoże pozwoli PGNiG wydobyć około 500 tys. ton ropy naftowej i NGL w szczytowym roku produkcji.

Według danych Norweskiego Dyrektoriatu Naftowego udokumentowane zasoby wydobywalne Tommeliten Alpha wynoszą 12,8 mld m3 gazu ziemnego, 5,9 mln m3 ropy naftowej i 0,5 mln ton NGL. Łączne zasoby węglowodorów odpowiadające udziałowi PGNiG to ok. 52 mln boe.

PGNiG Upstream Norway kupiło 42,4 proc. udziałów w Tommeliten Alpha w grudniu 2018 roku od Equinor (d. Statoil). Pozostałymi udziałowcami są ConocoPhillips (operator, 28,3 proc.), Total (20,2 proc.) oraz Vår Energi (9,1 proc.).

PGNiG