PGNiG rozpoczęło eksploatację nowego złoża naftowego

5 sierpnia 2016, 13:45 Alert
odwiert
Odwiert. Fot. PGNiG

(CIRE.PL)

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo rozpoczęło wydobycie ropy naftowej ze złoża Połęcko w województwie lubuskim. Dzięki inwestycji krajowe wydobycie surowca ma wzrosnąć o około 20 tys. ton rocznie – poinformowała spółka.

Złoże zostało odkryte przez zespół zielonogórskich geologów. Geofizyka Toruń zrealizowała badania sejsmiczne, a wiercenia wykonali wiertnicy z Poszukiwań Naftowych „Diament”, obecnie Exalo. Generalnym wykonawcą była spółka PGNiG Technologie SA Krosno, spółka Exalo pełniła rolę jednego z podwykonawców odpowiedzialnych za roboty budowlane, a nad wszystkim czuwał oddział w Zielonej Górze. Zasoby wydobywalne gazu ziemnego w czapie gazowej złoża szacowne są na ok. 8-15 mln m sześc. a zasoby towarzyszącego ropie na ok. 13,2 mln m sześc..

Obok ropy naftowej eksploatowany jest także gaz ziemny w ilości ok. 24 tys. m sześc. na dobę. Zadaniem uruchomionej instalacji technologicznej jest separacja i stabilizacja ropy naftowej oraz przygotowanie gazu ziemnego do zasilania bloku energetycznego o mocy 1MW. Produkowana z gazu energia jest wykorzystywana na potrzeby własne kopalni oraz sprzedawana do lokalnej sieci energetycznej.

Zasoby geologiczne ropy naftowej złoża Połęcko szacowane są na 385 tys. ton, a zasoby wydobywalne na 120 tys. ton.. PGNiG przez najbliższe dwa lata prowadzić będzie próbną eksploatację, wydobywając 80 ton ropy naftowej dziennie. Po tym czasie na podstawie pozyskanych danych przeprowadzona zostanie weryfikacja planów dotyczących dalszego pozyskiwania surowca.

Złoże ropy naftowej Połęcko znajduje się na głębokości 1650 metrów w utworach dolomitu głównego. Jego zagospodarowanie polegało na przygotowaniu do eksploatacji dwóch odwiertów. Z uwagi na ich bezpośrednie sąsiedztwo z Odrą konieczne było odpowiednie zagospodarowanie terenu oraz zabezpieczenie wszystkich urządzeń przed powodziami. Głowice eksploatacyjne zostały wyposażone w specjalne osłony, chroniące przed uszkodzeniami, jakie w trakcie wiosennych roztopów mogły być powodowane przez niesione przez rzekę gałęzie i pnie drzew.

Złoże Połęcko znajduje się w gminie Maszewo, na terenie której PGNiG SA działa od wielu lat. To właśnie tutaj – w miejscowości Rybaki – w 1961 roku odkryto pierwsze w tej części kraju złoże ropy naftowej. Obecnie działalność wydobywczą prowadzi tu Kopalnia Ropy Naftowej Kije, której podlegać będzie Ośrodek Produkcyjny Połęcko.