PGNiG przedstawiło szacunkowe skonsolidowane wyniki za pierwsze półrocze

30 lipca 2019, 08:30 Alert

Szacunkowe skonsolidowane przychody Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w I półroczu br. wyniosły 22,62 mld zł, a w II kwartale br. 8,28 mld zł – poinformowała spółka w poniedziałek.

fot. PGNIG Centrala

Oczekiwania siedmiu biur maklerskich ankietowanych przez PAP Biznes wahały się od 995 mln zł do 1,3 mld zł. Spółka podała, że wynik za drugi kwartał 2019 roku zawierał odpis aktualizujący majątek trwały PGNiG o wartości 240 mln zł, który w większości dotyczył segmentu poszukiwania i wydobycia (210 mln zł). Szacunkowe przychody grupy wyniosły 8,28 mld zł, o 8,4 proc. więcej niż przed rokiem. Konsensus PAP Biznes zakładał 7,88 mld zł przychodów.

Grupa szacuje, że zysk operacyjny w drugim kwartale spadł do 0,29 mld zł z 0,97 mld zł przed rokiem, a zysk netto do 0,25 mld zł z 0,7 mld zł – wyniki były odpowiednio o 28 proc. i 17 proc. niższe od konsensusu PAP Biznes. Po pierwszym półroczu, według szacunków, grupa wypracowała 3,17 mld zł wyniku EBITDA – o 26 proc. mniej niż przed rokiem. Całoroczny konsensus PAP Biznes to 6,39 mld zł zysku – po półroczu spółka zrealizowała konsensus w 49,6 proc. Szacunkowe przychody w pierwszym półroczu wyniosły 22,62 mld zł i były o 8,3 proc. wyższe niż przed rokiem. Średnia prognoz analityków na cały 2019 rok to 39,36 mld zł – szacunkowe przychody spółki po półroczu stanowią 57,6 proc. tej wartości.

Wybrane dane II kw. 2019 r. Kons. Różnica r/r q/q I półr. 2019 r. rdr
Przychody 8 280,0 7 880,6 5,1% 8,4% -42,3% 22 620,0 8,3%
EBITDA 1 000,0 1 148,3 -12,9% -38,5% -53,8% 3 170,0 -26,3%
EBIT 290,0 403,1 -28,1% -70,1% -79,0% 1 673,0 -43,7%
zysk netto j.d. 250,0 302,8 -17,4% -64,5% -76,5% 1 313,0 -42,2%
marża EBITDA 12,1% 14,6% -2,52 -9,21 -3,02 14,01% -6,57
marża EBIT 3,5% 5,1% -1,62 -9,18 -6,14 7,40% -6,84
marża netto 3,0% 3,8% -0,82 -6,20 -4,39 5,80% -5,06

Wynik EBITDA segmentu “Poszukiwanie i Wydobycie” spadł o 42 proc. rok do roku do 0,69 mld zł. Jak podano w raporcie, wpłynął na to spadek wolumenu wydobycia ropy naftowej w Norwegii o 17 proc. w relacji do II kwartału 2018 r. oraz niższe rok do roku notowania cen produktów, w tym ceny ropy naftowej Brent w USD za baryłkę o 8 proc. oraz ceny gazu na Towarowej Giełdzie Energii o 31 proc. Wynik obniżyły ponadto odpisy.

W segmencie “Obrót i Magazynowanie” szacunkowy wynik EBITDA w drugim kwartale był ujemny i wyniósł minus 0,16 mld zł wobec minus 0,21 mld zł przed rokiem. W komunikacie wskazano, że najmocniej na wynik wpłynął m.in. wzrost kosztów pozyskania gazu, głównie na skutek wzrostu 9-miesięcznej średniej ceny ropy naftowej Brent oraz istotny spadek ceny gazu na TGE. Grupa zwiększyła odpis na zapasie gazu o 152 mln zł, a wynik na realizacji instrumentów zabezpieczających był dodatni i wyniósł 102 mln zł.

Segment dystrybucji wypracował 0,49 mld zł EBITDA, o 21 proc. mniej niż w drugim kwartale 2018 roku. Jak podała spółka, słabszy wynik to efekt niższej o 5 proc. taryfy za usługę dystrybucji gazu, obowiązującą od 15 lutego 2019 r. oraz niższa średnia temperatura w drugim kwartale 2019 r. o 1,6 stopnia Celsjusza rok do roku. Saldo przychodów i kosztów z tytułu bilansowania systemu wyniosło 181 mln zł wobec zysku na poziomie 226 mln zł rok wcześniej. Dywizja “Wytwarzanie” wypracowała 0,11 mld zł zysku EBITDA wobec 0,07 mld zł rok wcześniej, dzięki wyższym przychodom ze sprzedaży ciepła o 28 proc. rdr na skutek niższej średniej temperatury oraz wyższych wolumenów produkcji ciepła. Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej wzrosły o 58 proc. rdr w wyniku wyższych notowań cen energii elektrycznej.

Szacowany wolumen dystrybucji gazów przez spółkę zależną PGNiG, Polską Spółkę Gazownictwa w I półroczu 2019 r. wyniósł 6,31 mld m sześc. ( w porównaniu do 6,36 mld m sześc. w analogicznym okresie 2018 r.); w II kw. 2019 r. to 2,43 mld m sześc. gazu (w porównaniu do 2,14 mld m sześc. w analogicznym okresie 2018 r.) PGNiG podał w komunikacie, że prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja raportu okresowego spółki za drugi kwartał i pierwsze półrocze 2019 roku zaplanowana jest na 22 sierpnia.

– Raportowana EBITDA jest oczywiście poniżej naszych prognoz, jednak w tej kwocie mieszczą się one-offy – odpisy na aktywach wysokości 240 mln zł, ale i dodatkowo odpisy na zapasach gazu wysokości 152 mln zł. Jeżeli dodamy te pozycje do EBITDA, to mamy ją na poziomie ok. 1,35 mld zł, czyli powyżej naszej prognozy na poziomie 1,2 mld zł. Główna pozytywna niespodzianka to segment obrotu, gdyż spodziewaliśmy się tu wyniku na poziomie minus 200 mln zł. Ze względu na dobre wyniki, podczas sesji możemy zobaczyć pozytywną reakcję na kursie. Problemem fundamentalnym są niskie ceny gazu, które mogą oznaczać, że ten poziom EBITDA będzie nie do utrzymania w kolejnych kwartałach – ocenił Łukasz Prokopiuk z DM BOŚ.

Polska Agencja Prasowa