PGNiG sprawdzi technologię łupkową na złożach węgla

12 sierpnia 2016, 15:45 Alert

– Technologię szczelinowania hydraulicznego będziemy używali na wszystkich innych złożach, niezależnie od wyników prac poszukiwawczych za gazem ziemnym z łupków, w tym także na złożach typu tight za ropą i gazem, ale nie tylko – zaznaczył na konferencji wynikowej za pierwsze półrocze, prezes PGNiG, Piotr Woźniak. Jednocześnie zaznaczył on, że spółka jeszcze w tym miesiącu rozpocznie prace testowe za pozyskiwaniem metanem z pokładów węgla, z wykorzystaniem szczelinowania.

– Zabiegi szczelinowania stosujemy także na innych złożach, m. in. w ramach rozpoczętego programu wierceń w Karpatach. Z całą pewnością będziemy stosować technologię szczelinowania w Wielkopolsce i na Niżu Polskim. Tight gas oraz tight oil pozostają więc w orbicie naszych zainteresowań. Kwestią dyskusyjną jest zaś przyszłości prac za gazem łupkowym – podkreślił prezes Woźniak, odpowiadając na pytanie dziennikarza portalu BiznesAlert.pl.

Dużo bardziej optymistycznie rysuje się przyszłość prac za metanem z pokładów węgla. – Trwa mobilizacja przy pierwszych pracach z wykorzystaniem technologii szczelinowania hydraulicznego w Gilowicach w zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego – podkreślił Woźniak.

Na tym terenie zlokalizowane są otwory wiertnicze Gilowice-1 i Gilowice-2H. PGNiG jako operator prowadzonych prac wykorzysta swoje doświadczenia z zabiegów stymulacji poprzez hydrauliczne szczelinowanie, które wykonywał już w ramach prac związanych z poszukiwaniem gazu z formacji łupkowych.

-Pierwotnie planowaliśmy rozpoczęcie prac w połowie sierpnia, mamy jednak 2 tygodnie opóźnienia. Rozpoczęcie testowania przewidzieliśmy pod koniec sierpnia. Przesunięcie daty rozpoczęcia prac nie wpłynie jednak na przebieg naszych prac. Zdążymy wykonać zabieg szczelinowania hydraulicznego przed nadejściem zimy. To jest początek, a prace chcemy prowadzić uporządkowanym rytmem. Jeśli wyniki tego eksperymentu będą pozytywne to postaramy się wykonać program dużo szerszy z udziałem z innych spółek górniczych. Będziemy także zabiegać o środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz dawnego PIR-u (Polski Fundusz Rozwoju  – red.). Planujemy wówczas wykonanie 10 otworów w każdej dużej spółce węglowej – JSW, PGG i KHW. Prace i analiza przy takim projekcie potrwają 3 lata. Przyszłość projektu spółka uzależnia do wyników prac w Gilowicach. Rezultatów prac na tym otworze spodziewamy się na przełomie grudnia i stycznia, może wcześniej – zakończył prezes Woźniak.

PGNiG i PIG-PIB powołały konsorcjum, które poprowadzi projekt badawczy w Gilowicach na Górnym Śląsku. W badaniach zastosowana zostanie technologia szczelinowania hydraulicznego w otworach wiertniczych. Eksperci sprawdzą, jak szczelinowanie wpływa na wzrost ilości metanu w pokładach węgla. Przetestują też nowoczesne techniki i metody stymulacji metanu. Dla PGNiG będzie to pierwsza próba wydobycia metanu z pokładów węglowych.

– Zagospodarowanie dotychczas wychwytywanego w kopalniach metanu spada. W ten sposób tracimy cenne źródło energii – powiedział Piotr Woźniak, prezes PGNiG podczas spotkania z naukowcami i spółkami węglowymi w Górnośląskim Oddziale PIG-PIB w Sosnowcu. – Pozyskiwanie metanu jako surowca energetycznego powinno być stałym źródłem przychodu dla kopalń – mówił pod koniec czerwca prezes Woźniak.

– Efektywniejsze wykorzystanie metanu kopalnianego poprawi także bezpieczeństwo pracy górników – podkreślił dr Janusz Jureczka, dyrektor Górnośląskiego Oddziału PIG-PIB. Projekt może w przyszłości umożliwić także wydobycie metanu na skalę przemysłową na terenach zamkniętych kopalni – dodał wówczas Piotr Woźniak.