PGNiG Termika zawiązała odpis z tytułu utraty wartości posiadanych akcji PGG

9 października 2020, 09:45 Alert

PGNiG Termika, spółka zależna PGNiG, w wyniku przeprowadzonego testu na utratę wartości posiadanego pakietu akcji Polskiej Grupy Górniczej, zawiązała odpis w wysokości 389 mln złotych.

PGNiG Termika.Elektrociepłownia Żerań. Fot. BiznesAlert.pl/Piotr Stępiński
PGNiG Termika.Elektrociepłownia Żerań. Fot. BiznesAlert.pl/Piotr Stępiński

PGNiG podaje, że po odpisie wartość księgowa pakietu akcji PGG w skonsolidowanym sprawozdaniu grupy PGNiG na dzień 30 września 2020 r. wyniesie 0 zł. Spółka zastrzegła, że prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.

Po utworzeniu Polskiej Grupy Górniczej wiosną 2016 roku jej akcje objęło szereg spółek z udziałem Skarbu Państwa i ich spółek zależnych, m.in. Energa Kogeneracja, Węglokoks, PGE GiEK i PGNiG Termika. W kwietniu 2016 roku PGNiG Termika podpisała umowę o objęciu akcji PGG na kwotę 300 mln zł. W marcu 2017 roku zarząd PGNiG zgodził się na objęcie kolejnych udziałów za 300 mln złotych. W tym samym czasie podobnych operacji dokonały inne kontrolowane przez państwo spółki, nowym inwestorem w PGG została Enea.

PGNiG/Polska Agencja Prasowa/Michał Perzyński