Nowy wynalazek PGNiG pozwoli oceniać jakość importowanego LNG

25 sierpnia 2022, 15:00 Alert

Grupa PGNiG opatentowała własną instalację do pobierania próbek skroplonego gazu ziemnego. Unikatowe na skalę europejską urządzenie pozwoli na kontrolę jakości LNG transportowanego do Polski z zagranicy.

Możliwa jest teraz kontrola jakości zagranicznego LNG

Urządzenie do poboru próbki LNG w celu określenia jakości i czystości tego produktu stanowi kulminację kilkuletniej pracy badawczej i konstrukcyjnej. Zbudowaną instalację można łatwo transportować, a dzięki temu pobierać próbki LNG w każdym miejscu w Polsce. Twórcami wynalazku są Paweł Haudek, Grzegorz Maciejewski i Rafał Winkler.

Ogromnym wyzwaniem technologicznym, w zakresie badań jakości LNG, jest efektywne pobieranie w pełni reprezentatywnych próbek tego paliwa o temperaturze ok. -160°C. Początkowo planowaliśmy zakup takiego mobilnego urządzenia na rynku, jednak okazało się, że taka instalacja po prostu nie była dostępna komercyjnie i dlatego w 2017 roku uruchomiliśmy własny projekt w tym zakresie – powiedział Arkadiusz Sekściński, wiceprezes ds. rozwoju w PGNiG.

Urządzenie zapewnia wszechstronną kontrolę jakości LNG

Instalacja może mieć szerokie zastosowanie do badania jakości LNG z cystern, jak również tego stosowanego do napędu pojazdów oraz układów tankowania na stacjach regazyfikacji. Może też badać jakość BioLNG wytwarzanego w miejscu jego powstawania i dostarczania czy efektu starzenia się LNG w czasie transportu kołowego. Instalacja może również służyć do pobierania próbek innych cieczy kriogenicznych o temperaturze wrzenia do ok. -196°C.

– Ten wynalazek to przede wszystkim owoc wiedzy inżynierskiej, dzięki której zastosowaliśmy unikatowe rozwiązania technologiczne. To efekt wykorzystania kompetencji i kilkuletnich wysiłków badawczych pracowników Centralnego Laboratorium Pomiarowo Badawczego  PGNiG. Jest bezsprzecznym sukcesem naszych innowatorów i przyczyni się do stałego podnoszenia jakości świadczonych usług w zakresie dostaw LNG, a uzyskana ochrona patentowa otwiera nam drogę do komercjalizacji wynalazku – dodaje Arkadiusz Sekściński.

PGNiG/Szymon Borowski

PGNiG już odebrało więcej ładunków LNG niż przez cały 2021 rok