PGZ stawia na współpracę z Amerykanami. Czy będzie nowy przetarg?

12 lipca 2016, 19:15 Alert

(Polska Grupa Zbrojeniowa/Lockheed Martin)

Black Hawk.

W dniu 12 lipca 2016 r. podczas międzynarodowych pokazów lotniczych w Farnborough w Wielkiej Brytanii Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała ze spółkami SIkorsky i PZL Mielec nowe porozumienie o współpracy w sprawie śmigłowców Black Hawk.

Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała ze spółką Sikorsky, należącą do Lockheed Martin (NYSE: LMT), oraz jej spółką zależną PZL Mielec porozumienie o współpracy, na mocy którego spółki należące do PGZ będą mogły szeroko uczestniczyć w programie śmigłowców S-70i Black Hawk, jeżeli Sikorsky i PZL Mielec zostaną wybrane przez polski rząd jako dostawcy floty śmigłowców wielozadaniowych.

Nowe porozumienie wiąże się z międzynarodową obsługą śmigłowców Black Hawk, obejmującą konserwację, naprawy i remont śmigłowców, oraz z rozwojem komponentów i zaopatrzeniem dla wielu platform.

Porozumienie podpisali Arkadiusz Siwko Prezes Zarządu i Radosław Obolewski Członek Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej oraz Nathalie Previte Wiceprezes Sikorsky ds. Strategii i Rozwoju i Janusz Zakręcki Prezes i Dyrektor Naczelny PZL Mielec. Potwierdza ono zaangażowanie Lockheed Martin w polski przemysł, którego efektem może być włączenie spółek PGZ w obszar badań i rozwoju rozwiązań zbrojeniowych dla międzynarodowych śmigłowców Black Hawk oraz w łańcuch dostaw komponentów i zespołów dla statków powietrznych i innych produktów wytwarzanych przez Sikorsky i PZL Mielec.

PGZ będzie wspierać pozycję śmigłowca wielozadaniowego S-70i Black Hawk w Polsce jak i na potencjalnych rynkach eksportowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Porozumienie jest zależne od decyzji polskiego rządu w sprawie zamówienia śmigłowców Black Hawk produkowanych przez PZL Mielec.

– To pierwszy, ale bardzo istotny krok. Polska Grupa Zbrojeniowa włącza się tym porozumieniem w ścieżkę globalnej kooperacji z Lockheed Martin i Sikorsky – PZL Mielec. Właśnie globalna i długofalowa kooperacja jest niezmiernie ważna dla PGZ – powiedział Arkadiusz Siwko, Prezes Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. – Jestem też przekonany, że takie partnerstwa mogą się przełożyć nie tylko na zbudowanie potencjału i wzrost innowacyjności spółek z grupy PGZ, ale także na zwiększenie zatrudnienia i pozyskanie przez naszych pracowników nowych użytecznych kompetencji – podkreślił Prezes Siwko.

– Wraz z PGZ jako naszym partnerem strategicznym podzielamy podobną wizję innowacji i rozwoju w polskim przemyśle – powiedziała Nathalie Previte, Wiceprezes Sikorsky ds. Strategii i Rozwoju. – Nasze zaangażowanie w Polsce już teraz jest głębokie, gdyż zatrudniamy ponad 1560 pracowników w PZL Mielec i kolejne tysiące w łańcuchu dostaw w Polsce, który opiera się na produkcji śmigłowców Black Hawk. – Dzisiejsze porozumienie zwiększa nasze możliwości zdobywania nowych zamówień w Polsce, a także w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej – dodała Wiceprezes Previte. – Nie tylko pomoże to w utrzymaniu zatrudnienia, ale również podniesie potencjał tworzenia nowych miejsc pracy poprzez sprzedaż na eksport.

– Zgodnie z umową, PGZ będzie odgrywać znaczącą rolę w programie śmigłowca Sikorsky jeśli PZL Mielec zostanie wybrany przez polski rząd jako dostawca śmigłowców wielozadaniowych dla polskiej armii – czytamy z kolei w komunikacie Lockheed Martin.

W tym tygodniu odbywa się debiut uzbrojonej wersji śmigłowca S-70i Black Hawk na międzynarodowych pokazach lotniczych w Farnborough w Wielkiej Brytanii.

Oprócz dzisiejszego porozumienia z Sikorsky i PZL Mielec, inne jednostki gospodarcze Lockheed Martin obecnie omawiają z PGZ udział w licznych programach obrony powietrznej i rakietowej, programów morskich, systemów broni i artyleryjskich, oraz przestrzeni kosmicznej.