Pietrewicz: 12 mld zł dla polskiego sektora energetycznego

1 października 2015, 07:16 Energetyka

– W nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020 będziemy dysponowali prawie 12 mld zł na wsparcie sektora energetycznego w Polsce. Jest to o 50 proc. więcej niż w poprzedniej perspektywie. Dzięki wsparciu zwiększymy nasze bezpieczeństwo energetyczne – powiedział wiceminister Jerzy Pietrewicz podczas  seminarium Wsparcie finansowe inwestycji w sektorze energetyki ze środków UE w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020”, które odbyło się w ramach Dnia Przedsiębiorcy, 28 września 2015 r. w Warszawie.

Celem seminarium było przybliżenie obszarów wsparcia oraz możliwości ubiegania się o dofinansowania projektów energetycznych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Seminarium skierowane było do przedsiębiorców i przedsiębiorstw energetycznych – potencjalnych beneficjentów programu.

W trakcie seminarium przedstawiono informacje o najważniejszych zmianach w programie operacyjnym na lata 2014-2020 w stosunku do PO IiŚ 2007-2013, środkach finansowych alokowanych w bieżącej perspektywie na projekty energetyczne oraz pierwszych naborach, które się niedługo rozpoczną.

W trakcie panelu dyskusyjnego z udziałem przedstawicieli Instytucji Pośredniczącej oraz instytucji wdrażających omówiono również kwestie związane z instrumentami finansowymi, które po raz pierwsze będą miały zastosowanie w ramach inwestycji energetycznych dofinansowywanych ze środków unijnych.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki