Autor: Jerzy Pietrewicz
– Polska przywiązuje duże znaczenie do wzmocnienia współpracy gospodarczej z rynkiem o dużym potencjałem rozwojowym, jakim są Indie – […]
Ocena pakietu klimatyczno-energetycznego 2020-2030, strategie elektroenergetyki oraz konkurencyjność i perspektywy rozwoju przemysłu unijnego to […]
Priorytety polskiej polityki energetycznej, bezpieczeństwo energetyczne oraz polityka klimatyczna UE to główne tematy kongresu Eco Energy Summit […]
– W nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020 będziemy dysponowali prawie 12 mld zł na wsparcie sektora energetycznego w Polsce. Jest to o […]
– UE stoi przed ważnymi wyzwaniami związanymi m.in. z polityką klimatyczno-energetyczną do 2030 r., odnowieniem europejskiego przemysłu […]
(PAP) Do 2025 roku mają w Polsce powstać dwa bloki elektrowni jądrowej o łącznej mocy 3 tys. MW – mówił w środę w Senacie wiceminister […]
Ministerstwo Gospodarki przygotowało założenia projektu nowelizacji ustawy o OZE, niebawem trafią one do uzgodnień międzyresortowych; jeśli […]
– Jednym z priorytetów Strategii Europa 2020 jest zrównoważony rozwój, który zakłada wspieranie gospodarki efektywnie korzystającej z […]
W Warszawie odbył się IV Europejski Meeting Gospodarczy „Ramy polityki klimatyczno-energetycznej UE na lata 2020-2030. Nowe propozycje – […]
Ministerstwo Gospodarki otrzymało nagrodę Nowy Impuls, przyznawaną firmom, instytucjom, ludziom oraz inicjatywom, które nadają nową jakość […]
rzyszłość polskiej energetyki oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii to główne tematy seminarium „Wind Days – Poland”, w […]
Rozwój polsko-wietnamskiej współpracy gospodarczej to główny temat rozmów pomiędzy wicepremierem, ministrem gospodarki Januszem […]
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest priorytetem rządu – podkreślił wiceminister gospodarki Jerzy Witold Pietrewicz we wtorek w […]
– Cele polityki klimatycznej nie mogą stać w sprzeczności z celami innych polityk unijnych, w tym energetycznej, przemysłowej i handlowej […]
– Rozwój odnawialnych źródeł energii może być jednym z elementów zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej – […]