MG: Chcemy, aby polityka klimatyczna uwzględniała specyfikę poszczególnych państw Unii

22 października 2015, 08:05 Energetyka

Ocena pakietu klimatyczno-energetycznego 2020-2030, strategie elektroenergetyki oraz konkurencyjność i perspektywy rozwoju przemysłu unijnego to główne tematy V Europejskiego Meetingu Gospodarczego pt. „Pakiet klimatyczno-energetyczny 2020-2030. Kosztowna ideologia czy pragmatyzm gospodarczy. Wybory i determinanty”. Spotkanie odbyło się 21 października 2015 r..

Wiceminister Pietrewicz w wystąpieniu na tym spotkaniu podkreślił, że jednym z istotnych elementów prawa wspólnotowego w odniesieniu do sektora energetycznego jest unijna polityka klimatyczno-energetyczna. Wskazuje ona m.in. konieczność transformacji w kierunku niskoemisyjności. – Dostosowanie polskiej gospodarki do wymogów ochrony środowiska i klimatu w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, wiąże się z potrzebą inwestowania w nowe, mniej emisyjne technologie. Polska ma w ten sposób szansę unowocześnić swoje zaplecze technologiczne, poprawić bezpieczeństwo energetyczne oraz stworzyć wiele miejsc pracy – powiedział.

Sekretarz stanu w MG podkreślił także, że rząd wnikliwie ocenia propozycje działań Komisji Europejskiej oraz stanowiska państw członkowskich UE w zakresie polityki klimatyczno-energetycznej. – Podejmujemy starania, aby przyjmowane rozwiązania uwzględniały specyfikę wszystkich członków UE, uwarunkowania krajowe oraz różne miksy energetyczne – dodał.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki