Pietrewicz: Z Duńczykami o Unii Energetycznej i OZE

8 października 2014, 09:07 Energetyka

rzyszłość polskiej energetyki oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii to główne tematy seminarium „Wind Days – Poland”, w którym udział wziął sekretarz stanu w MG Jerzy Pietrewicz. Spotkanie odbyło się 7 października 2014 r. w Kopenhadze.

Podczas swojej wizyty w Danii wiceminister Pietrewicz spotkał się także z zastępcą stałego sekretarza w Ministerstwie Klimatu, Energii i Budownictwa Danii Christianem Pilgaardem Zinglersensem. z którym rozmawiał m.in. na temat europejskiej polityki klimatyczno-energetycznej. – Bezpieczeństwo energetyczne ma dla Polski kluczowe znaczenie. Ważna w tym obszarze jest współpraca wszystkich państw członkowskich, dlatego też konsekwentnie wspieramy m.in. budowę unii energetycznej – powiedział.

Sekretarz stanu w MG zwrócił również uwagę na korzyści płynące z rozwoju energii odnawialnej, do których zaliczył m.in. wzrost bezpieczeństwa dostaw oraz rozwój innowacyjnych inwestycji. – Postęp w zakresie energii odnawialnej przyczynia się także do poprawy konkurencyjności gospodarki oraz sprzyja tworzeniu nowych branż przemysłu i miejsc pracy – podkreślił.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki