TAG: Unia Energetyczna
Komisja europejska ma przedstawić propozycję podniesienia celu redukcji emisji CO2 w ramach polityki klimatycznej 16 września. Wcześniej […]
Najważniejsze zmiany w strukturze ministerstw wchodzących w skład nowego rządu Mateusza Morawieckiego koncentrują się wokół […]
Pomysł na Komisję Europejską Ursuli von der Leyen budzi kontrowersje. Spory między państwami członkowskimi mogą paraliżować nową Komisję i […]
Rada przyjęła dziś konkluzje o przyszłości systemów energetycznych w unii energetycznej. Określiła w nich priorytety i zasady kształtowania […]
Grupa Wyszehradzka zaproponuje kandydaturę słowackiego polityka Maroša Šefčoviča na najwyższe stanowisko w Komisji Europejskiej – […]
Moje poglądy na energetykę obywatelską, czy może jako ludowiec powinienem powiedzieć, energetykę powszechną, są od dawna znane. Przynajmniej […]
15. rocznica wstąpienia do Unii Europejskiej jest dobrą okazją, by podsumować uczestnictwo Polski w jej strukturach, a jutrzejsze święto […]
Unia Europejska stoi przed kluczowymi wyzwaniami w trzech obszarach polityki energetycznej tj. wspólnego rynku energetycznego, bezpieczeństwa […]
Z opublikowanego dzisiaj czwartego sprawozdania Komisji Europejskiej na temat stanu unii energetycznej wynika, że Komisja w pełni zrealizowała […]
Wybory do Parlamentu Europejskiego zbliżają się wielkimi krokami. Energetyka weszła do mainstreamu debaty politycznej, ale i zunifikowała […]
Państwa bałtyckie przygotowują się do rozwodu z systemem elektroenergetycznym Wspólnoty Niepodległych Państw. Pomoże w tym projekt Harmony […]
Parlament przyjmuje do roku 2030 wiążące cele dla energii odnawialnej (32%) i orientacyjne cele dla efektywności energetycznej (32,5%), […]
W budynku Komisji Europejskiej trwa konferencja Central European Day of Energy 2018 zorganizowana przez CEEP po patronatem BiznesAlert.pl. Udział w […]
W budynku Komisji Europejskiej trwa konferencja Central European Day of Energy 2018 zorganizowana przez CEEP pod patronatem BiznesAlert.pl. Udział w […]
– W marcu przyszłego roku przed startem kolejnych wyborów do Parlamentu Europejskiego będziemy mieć przyjętą całą strategię Unii […]