font_preload
PL / EN
Energetyka Energia elektryczna Gaz 12 kwietnia, 2019 godz. 12:00   
REDAKCJA

Jak zmienić Unię Energetyczną? Propozycje reform w raporcie PIE

Unia europejska UE

Unia Europejska stoi przed kluczowymi wyzwaniami w trzech obszarach polityki energetycznej tj. wspólnego rynku energetycznego, bezpieczeństwa dostaw energii oraz zrównoważonego rozwoju. Autorzy raportu dla Polskiego Instytutu Ekonomicznego pt. ,,Europejska polityka energetyczna stoi w obliczu wyzwań” twierdzą, że są nimi nieskuteczność działań Komisji Europejskiej na rzecz ochrony konkurencji, zagrożenia cyberatakami na infrastrukturę energetyczną oraz nierównomierne rozłożone koszty społeczne.

W ramach wspólnego rynku energii, opierając się na niedomaganiach wspólnego rynku gazu, wskazują konieczność powołania Europejskiego Urzędu Antymonopolowego oraz pełnego stosowania znowelizowanej Dyrektywy Gazowej. Zdaniem autorów raportu obecnie decyzje są podejmowane przez ciało czysto polityczne (pokazujemy niektóre przypadki) a postępowanie antymonopolowe uzależnione jest od czynnika politycznego. Według nich potrzeba efektywnego i konsekwentnego stosowania instrumentów prokonkurencyjnych a także położenie większego nacisku na wyrównanie różnic w warunkach konkurencji między regionami – postulują Jerzy Dudek i Piotr Szlagowski.

W obszarze bezpieczeństwa dostaw postulują o wdrożenie działań w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego. Chodzi przede wszystkim o wzmocnienie gotowości wobec zagrożeń wynikających dla infrastruktury energetycznej ze strony cyberprzestrzeni, koordynację działań oraz przyspieszenie zmiany technologicznej w kierunku odpornych systemów bezpieczeństwa.

Wreszcie w zakresie zrównoważonego rozwoju, postulują utworzenie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej (Just Energy Transition Fund; JET Fund) – programu wsparcia skierowanego do gospodarstw domowych i wspólnot lokalnych. Do jego celów będzie należało administrowanie pro-gramami wsparcia dla gospodarstw domowych i wspólnot lokalnych na rzecz podniesienia efektywności energetycznej oraz lokalnego wykorzystania nowoczesnych technologii energetycznych. Programy powinny być skierowane do gospodarstw domowych i wspólnot lokalnych w tych obszarach Unii, które borykają się ze strukturalnymi ograniczeniami rozwoju.

Cały raport jest dostępny tutaj.