Pietrewicz: Polityka klimatyczna nie może uderzać w energetykę, przemysł i handel

1 lipca 2014, 09:57 Energetyka

– Cele polityki klimatycznej nie mogą stać w sprzeczności z celami innych polityk unijnych, w tym energetycznej, przemysłowej i handlowej – powiedział wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz podczas X międzynarodowej konferencji NEUF 2014 „Energetyka a gospodarka niskoemisyjna, czyli co zrobić, żeby się opłacało”. Spotkanie odbyło się w 26 czerwca 2014 r. w Ministerstwie Gospodarki.

Wiceminister Pietrewicz zwrócił uwagę, że Polska na forum unijnym zabiega, aby założenia przyszłej polityki klimatyczno-energetycznej nie spowodowały wzrostu cen i kosztów energii. – Odgrywają one bowiem fundamentalną rolę w rozwoju gospodarki UE i zachowaniu jej konkurencyjności – dodał. Podkreślił również, że jest możliwe redukowanie emisji bez podnoszenia cen energii, a priorytetem dla UE powinno być zapewnienie powszechnego dostępu do energii po cenach akceptowalnych zarówno dla przemysłu, jak i odbiorców indywidualnych.

Zdaniem wiceministra prowadzenie transformacji niskoemisyjnej w oparciu o założenie pozytywnej roli wysokich cen energii jest nieracjonalne i prowadzi do pogorszenia pozycji konkurencyjnej europejskiego przemysłu. – Rozwiązania, które przyjmiemy w UE po 2020 r. muszą prowadzić do obniżki cen energii, jeśli podmioty europejskie mają być konkurencyjne w skali globalnej – zauważył.

Zwrócił także uwagę, że instrumenty stosowane w ramach polityki klimatyczno-energetycznej powinny być dostosowane do warunków i możliwości ekonomicznych państw członkowskich UE oraz uwzględniać specyficzne charakterystyki sektorów energetycznych.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki