Pietrewicz: Elastyczne podejście do celów klimatycznych polegałoby na ich realizowaniu po kolei

20 października 2014, 10:51 Energetyka

W Warszawie odbył się IV Europejski Meeting Gospodarczy „Ramy polityki klimatyczno-energetycznej UE na lata 2020-2030. Nowe propozycje – stare grzechy”. Uczestnicy mieli okazję obejrzeć wystąpienie wiceministra gospodarki, Jerzego W. Pietrewicza.

– Cele unijnej polityki klimatyczno-energetycznej zaproponowane w tym roku są z polskiego punktu widzenia ambitne, zwłaszcza propozycja zmniejszenia emisji CO2 o 40 proc. Najłatwiejsza do przyjęcia przez Polskę jest zaproponowane pod koniec lipca przez komisarza ds. energii Guenthera Oettingera podniesienie efektywności energetycznej o 30 proc. do 2030 r. – stwierdził w swoim wystąpieniu na Meetingu Jerzy Witold Pietrewicz, sekretarz stanu w ministerstwie gospodarki.

Jego zdaniem Polska mogłaby zaproponować elastyczne podejście do unijnych celów klimatycznych. Chodziłoby o to, by niekoniecznie realizować je wszystkie naraz, ale po kolei – co przyszłoby łatwiej.

– Ponadto realizację tych celów należałoby mierzyć od momentu wybranego przez poszczególne kraje – mówił dalej wiceminister Jerzy Pietrewicz. – Na przykład dla Polski mógłby to być rok 1988. W ten sposób uzyskalibyśmy długą perspektywę czasową na realizację unijnych propozycji. Powinniśmy również sformułować prostą ścieżkę do realizacji ambitnych celów unijnej polityki energetyczno-klimatycznej.

Zdaniem Jerzego Pietrewicza należy także określić poziomy redukcji CO2, których nie powinniśmy przekraczać, aby nie okazały się zbyt destrukcyjne dla gospodarki jako całości.