Pietrewicz: Pieniądze z UE głównie na efektywność i bezpieczeństwo energetyczne

28 listopada 2014, 13:19 Energetyka

– Jednym z priorytetów Strategii Europa 2020 jest zrównoważony rozwój, który zakłada wspieranie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów, przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej – powiedział sekretarz stanu w MG Jerzy Pietrewicz podczas konferencji „Finansowanie inwestycji w obszarze energetyki. Doświadczenia z realizacji PO IiŚ 2007-2013 i perspektywy na lata 2014-2020”. Spotkanie odbyło się 28 listopada 2014 r. w MG.

Wiceszef resortu gospodarki zwrócił uwagę, że wspieranie zmian w zakresie niskoemisyjności i odnawialnych źródeł energii, znalazło swoje odzwierciedlenie w obszarach, na które przeznaczone będą środki unijnej polityki spójności w latach 2014-2020. – Szacunki Komisji Europejskiej przewidują, że około 27 mld euro zostanie skierowanych na realizację zadań celu tematycznego 4, czyli wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach – powiedział.

Wiceminister Pietrewicz podkreślił również, że efektywność energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne to obszary, które będą szczególnie wspierane i preferowane, przy wyborze projektów do dofinansowania. – Środki unijne niewątpliwie przyczyniają się do poprawy konkurencyjności polskiej gospodarki, w tym także znacząco wpływają na sektor energetyki– powiedział.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki