Pietrewicz: Polska gospodarka musi się transformować w kierunku niskoemisyjnym

16 października 2015, 06:38 Atom

Priorytety polskiej polityki energetycznej, bezpieczeństwo energetyczne oraz polityka klimatyczna UE to główne tematy kongresu Eco Energy Summit 2015 „Polska energetyka wobec kluczowych wyzwań przyszłości”. W panelach dyskusyjnych, które odbyły się 15 października 2015 r., udział wziął sekretarz stanu w MG Jerzy Pietrewicz.

Wiceminister Pietrewicz podkreślił konieczność transformacji polskiej energetyki i całej gospodarki w kierunku niskoemisyjnym. – Podjęcie dalszych działań w obszarze poprawy efektywności energetycznej, w tym wzrost inwestycji w nowoczesne, energooszczędne technologie oraz produkty, będzie miało istotny wpływ na poprawę konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki oraz bezpieczeństwo energetyczne – powiedział.

Zwrócił także uwagę, że Polska już osiągnęła istotny postęp w zakresie poprawy efektywności energetycznej i zmniejszania energochłonności gospodarki. – Poprawa w tym zakresie należy do priorytetów realizowanej „Polityki energetycznej Polski do 2030 r.” Potencjał poprawy według przeprowadzonych analiz wynosi co najmniej 30 proc. obecnego zapotrzebowania –powiedział. – Szczególnie widoczny jest on w budownictwie odpowiadającym za ok. 40 proc. popytu na energię pierwotną – dodał.

Sekretarz stanu w MG zaznaczył również, że węgiel kamienny i brunatny pozostaną podstawowymi paliwami dla energetyki, choć ich udział będzie spadać. – Wzrastać będzie natomiast znaczenie odnawialnych źródeł energii i energetyki jądrowej – powiedział.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki