Piotrowski: Eliminację węgla z energetyki ogłoszono zbyt pochopnie

26 lutego 2018, 15:45 Atom

Bogactwo i zrównoważony rozwój to temat przewodni kolejnej konferencji konsultacyjnej „Polityka Surowcowa Państwa”. Ministerstwo Energii reprezentował wiceminister Andrzej Piotrowski, który był jednym z prelegentów części dotyczącej polityki państwa w zakresie surowców mineralnych. Wydarzenie odbyło się 22 lutego 2018 r. w Toruniu.

fot. pixabay.com

Podczas konferencji przedstawiciele rządu i parlamentu, władz lokalnych, świata nauki i przemysłu rozmawiali o zagadnieniach Filaru 2 Polityki Surowcowej Państwa związanych z pozyskiwaniem surowców ze złóż kopalin i ciepłem Ziemi.

Wiceminister energii Andrzej Piotrowski wziął udział w panelu dyskusyjnym „Polityka państwa w zakresie surowców mineralnych”. Podczas swojego wystąpienia opowiedział o uranie – jego konwencjonalnych oraz niekonwencjonalnych zasobach i złożach na świecie i w Polsce. Zaznaczył, że na terenie naszego kraju występują złoża uranu, lecz obecnie wydobycie jest nieopłacalne. Dodał, że Polska posiada znaczące niekonwencjonalne zasoby uranu, występujące m.in. jako domieszka w zasobach węgla kamiennego i brunatnego, czy też w osadach z komunalnych oczyszczalni ścieków. W przyszłości mogłyby być wykorzystane na potrzeby energetyki jądrowej. – Uran, odzyskany ze zgromadzonych w Polsce przez rok popiołów, wystarczyłby na 100 lat zasilania elektrowni jądrowej – przekonywał podsekretarz stanu w ME.

Wiceminister podkreślił, że elektrownia jądrowa jest niezbędna do pokrycia rosnącego zapotrzebowania na energię, a ponadto wpłynie dodatnio na cały polski sektor energetyczny poprzez obniżenie jego emisyjności. Dodał, że rozpoczynając w Polsce projekt przygotowujący produkcję wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych, otwieramy nowe możliwości w wykorzystaniu zasobów węgla. Dzięki pirolizie będzie możliwość przetworzenia dwutlenku węgla w paliwa syntetyczne. -Zakładamy, że nie później niż w ciągu dekady zagospodarowanie dwutlenku węgla nie będzie sprowadzać się jedynie do jego absorpcji przez rośliny lub ryzykownych pomysłów na składowanie pod ziemią. Dzięki energii z rozszczepienia atomu węgiel z dwutlenku węgla ponownie wejdzie w skład łatwego do dystrybucji i spożytkowania paliwa, na przykład metanu. Eliminację węgla z energetyki ogłoszono więc zbyt pochopnie – dodał wiceminister.

Ministerstwo Energii