PISM: Orędzie prezydenta Putina – plan na czwartą kadencję

2 marca 2018, 14:00 Bezpieczeństwo
Władimir Putin
Władimir Putin, fot. Kancelaria Prezydenta Federacji Rosyjskiej (CC BY 4.0)

1 marca br. Władimir Putin wystąpił z orędziem do parlamentu. W polityce wewnętrznej priorytetowe będzie polepszenie sytuacji bytowej obywateli. Natomiast w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa Rosja skoncentruje się na dalszym wzmacnianiu swoich sił zbrojnych i potencjału obronnego, zwłaszcza nuklearnego. „Wojenna” część orędzia skutecznie odwróciła uwagę od perspektyw rozwoju wewnętrznego Rosji – pisze Agnieszka Legucka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM).

Co zadecydowało o terminie wygłoszenia orędzia?

Zgodnie z konstytucją FR orędzie do obu izb parlamentu powinno być wygłaszane co roku. Jednak harmonogram kampanii wyborczej wpłynął na przesunięcie tego terminu z końca 2017 r. Według styczniowych badań opinii publicznej Putin cieszył się wysokim poparciem społecznym, przekraczającym 80%. Jednak w lutym miały miejsce dwa wydarzenia, które nadwyrężyły wizerunek prezydenta. Jednym z nich był atak sił koalicji pod przywództwem USA w Syrii, w którym zginęli rosyjscy najemnicy. Drugim był skandal obyczajowo-korupcyjny z udziałem oligarchy Olega Dieripaski i wicepremiera Siergieja Prichodki. Zachwiał on wizerunkiem Putina jako sprawnego arbitra w sporach wewnątrz rosyjskiej elity polityczno-biznesowej. W rezultacie polityczną stawką orędzia stało się upewnienie rosyjskiego elektoratu o dominującej pozycji prezydenta.

Jakie są najważniejsze wyzwania w polityce wewnętrznej według Putina?

Wystąpienie Putina należy odczytać jako przedstawienie planów na czwartą kadencję, gdyż wszystkie statystyki rozwoju gospodarczego i społecznego były omawiane w perspektywie 2024 r. Jako priorytet w polityce wewnętrznej Putin wskazał zwiększenie zamożności obywateli, poprawę funkcjonowania służby zdrowia czy zwiększenie wydatków na edukację. Polepszeniu sytuacji demograficznej mają też służyć ułatwienia w nadawaniu obywatelstwa rosyjskiego oraz przeznaczenie w najbliższych latach 3,4 bln rubli na zasiłki macierzyńskie. Prezydent zapowiedział także powolne wycofywanie się państwa z gospodarki i zmniejszenie obciążeń finansowych dla biznesu. Realizacja tych zamierzeń będzie jednak zależała od światowych cen ropy, utrzymania sankcji oraz ograniczenia korupcji.

Jakie są cele Putina w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa?

Sprawy międzynarodowe w orędziu zostały zdominowane przez kwestie bezpieczeństwa. Celem Rosji jest utrzymanie równowagi sił – Putin podkreślił, że każdy atak atomowy na Rosję lub jej sojuszników będzie oznaczał natychmiastową odpowiedź z jej strony, co jest zgodne z doktryną wojenną FR. Zaznaczył też, że działania rosyjskie są jedynie odpowiedzią na politykę USA, które budują globalny system obrony przeciwrakietowej (z elementami w Rumunii, Polsce, Korei Płd. i Japonii). Jednocześnie prezydent podkreślił znaczenie współpracy z Chinami oraz organizacjami międzynarodowymi, tj. BRICS, Szanghajską Organizacją Współpracy oraz Organizacją Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Oznacza to, że Rosja będzie utrzymywać kolizyjny kurs polityki zagranicznej, zmuszający rywali (głównie USA i NATO) do liczenia się z nią na arenie międzynarodowej.

Źródło: PISM