Pizon: Nowa przystań w Mechelinkach poprawi warunki pracy rybaków

22 lipca 2014, 15:00 Infrastruktura
Hubert Pizon

Otwarto przystań rybacką w Mechelinkach. Za przebieg kontraktu odpowiedzialny był Departament Ochrony Środowiska Mostostalu Warszawa SA. W zakres projektu weszła rozbudowa i wyposażenie morskiej przystani. Zrealizowano m.in. pomost żelbetowy o długości ok. 175 m, szerokości 4,5 m; stalowy pomost pomocniczy o dł. ok. 55 m; przystań rybacką, którą tworzą: falochrony pływające mocowane do pali stalowych; odcinek wału przeciwsztormowego o dł. ok. 206,5 m.

– Realizacja Przystani Rybackiej była ciekawym wyzwaniem, głównie z uwagi na jej złożoność. Ponad połowę zakresu inwestycji stanowiły obiekty hydrotechniczne – morskie – wyjaśnia Hubert Pizon, kierownik kontraktu rozbudowy przystani rybackiej w Mechelinkach. Pizon zaznacza, że poza standardowymi problemami, występującymi na każdej budowie, podlegli mu pracownicy musieli stawiać czoła takim czynnikom jak sztormy czy zalodzenia, które nie jednokrotnie burzyły założone plany.

– Finalnie jednak dzięki sprawnej współpracy i determinacji wszystkich osób zaangażowanych w realizację zadania powstał obiekt, który bezdyskusyjnie poprawi warunki pracy miejscowych rybaków – stwierdza Hubert Pizon.

W jego opinii obiekt ten jednocześnie będzie stanowił dodatkowy walor turystyczny Gminy Kosakowo.