PKN Orlen łączy czeskie spółki Benzina i Unipetrol RPA

18 listopada 2015, 14:58 Energetyka
Orlen Upstream

Zaplanowane na najbliższe tygodnie połączenie spółki Benzina, lidera sprzedaży detalicznej paliw na rynku czeskim z Unipetrol RPA – wiodącym producentem wyrobów rafineryjnych i petrochemicznych w Czechach, to kolejny krok w trwającym od kilku lat procesie optymalizacji struktury aktywów Grupy Orlen w Czechach. Planowane działania optymalizacyjne, które wzmacniają pozycję Unipetrol na rynku czeskim, stają się możliwe między innymi dzięki wcześniejszemu przejęciu aktywów rafineryjnych od Shell i Eni. Działanie to jest zgodne z celami przyjętymi w strategii PKN Orlen, która zakłada sukcesywną optymalizację struktury grupy kapitałowej.

Połączenie spółek ma na celu lepsze dostosowanie Grupy Unipetrol do funkcjonowania na bardzo konkurencyjnym rynku czeskim i nowych wyzwań biznesowych. Według strategicznych założeń PKN Orlen, wykorzystanie efektów synergii pomiędzy konsolidowanymi podmiotami zwiększy efektywność ekonomiczną prowadzonych działań biznesowych i pozwoli na dalszą poprawę doskonałości operacyjnej Grupy Orlen.
Wkroczyliśmy w kolejny etap realizacji naszej strategii w obszarze optymalizacji struktury Grupy Kapitałowej. Skuteczność prowadzonych od kilku lat działań integracyjnych w Polsce i w Czechach znajduje potwierdzenie we wzroście wartości naszych aktywów. Jesteśmy przekonani, że ekonomia skali oraz kompatybilność części obszarów biznesowych stanowi klucz do wypracowania konkurencyjności kosztowej i sprostania wymogom stale zmieniającego się rynku, na którym sukcesywnie wzmacniamy swoją pozycję.  – podsumowuje Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN Orlen.
 
Na przestrzeni ostatnich lat w ramach szerszego procesu optymalizacji struktur Grupy Orlen podjęto decyzje między innymi w sprawie konsolidacji aktywów spółek świadczących usługi w zakresie ochrony środowiska czy produkcji i hurtowej sprzedaży paliw tworząc jedną z największych w kraju organizacji handlowych multifuels.
W Czechach, w wyniku przewidzianego połączenia główną spółką pozostanie Unipetrol RPA. Proces ten nie będzie miał wpływu na działalność operacyjną realizowaną obecnie przez łączące się podmioty.

Źródło: PKN Orlen