PKN Orlen podsumował 2021 rok. Wyniki rosną między innymi dzięki petrochemii

27 stycznia 2022, 08:45 Alert
PKN Orlen fot. BiznesAlert.pl/Bartłomiej Sawicki
PKN Orlen fot. BiznesAlert.pl/Bartłomiej Sawicki

W 2021 roku PKN Orlen osiągnął zysk netto w wysokości 10,2 mld zł oraz zysk operacyjny EBITDA LIFO na poziomie 14,2 mld zł. Najmocniej wpłynęły na to obszary petrochemii, energetyki i rafinerii – podaje koncern.

– Zaledwie 13 procent zysku całego Koncernu było udziałem segmentu detalicznego w Polsce. Pomimo wyraźnego spadku marż paliwowych na polskim rynku, przychody ze sprzedaży wyniosły 131,6 mld zł. PKN ORLEN w 2021 roku umocnił swoją pozycję i utrzymał wskaźniki finansowe na bezpiecznym poziomie. Stabilne fundamenty finansowe od 2021 roku opierają się również na emisjach zielonych obligacji. Zgodnie ze strategią ORLEN2030, kontynuowano procesy akwizycyjne i projekty rozwojowe. Uruchomiono również kluczowe inwestycje, m.in. Centrum Badawczo-Rozwojowe w Płocku oraz instalację do produkcji zielonego glikolu w Trzebini – informuje PKN Orlen.

– Skutecznie realizujemy założenia strategii, rozwijając i jednocześnie wykorzystując potencjał całej Grupy Orlen. W połączeniu z efektywnym zarządzaniem przynosi to oczekiwane rezultaty. Rekordowe wyniki, które osiągnęliśmy w 2021 roku, to efekt naszej właściwej decyzji o dywersyfikacji działalności. Konsekwentnie inwestujemy w nasz podstawowy biznes, jednocześnie mocno angażując się w rozwój nowych obszarów, a to przekłada się na konkretne korzyści. Mamy silne fundamenty finansowe i jesteśmy dobrze przygotowani na strategiczne wyzwania. To przede wszystkim budowa zintegrowanego koncernu multienergetycznego, który będzie liderem transformacji energetycznej w Europie Środkowej. Wypracowany w minionym roku zysk przyczyni się do realizacji naszych kolejnych inwestycji, w tym w nisko- i zeroemisyjną energetykę. Będą one wzmacniać pozycję koncernu na międzynarodowym rynku, budując jego trwałą wartość dla akcjonariuszy i siłę polskiej gospodarki – mówi Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

W 2021 roku Grupa ORLEN osiągnęła:

– EBITDA LIFO na poziomie 14,2 mld zł, wyższą o 5,8 mld zł (rok do roku)
– Zysk netto w wysokości 10,2 mld zł, wyższy o 11,5 mld zł (rok do roku)
– Przychody na poziomie 131,6 mld zł, wyższe o 53 procent (rok do roku)
– Sprzedaż w wysokości 38,9 mt, wyższą o dwa procent (rok do roku)

W IV kwartale 2021 roku Grupa ORLEN wypracowała:

– EBITDA LIFO na poziomie 4,3 mld zł, wyższą o 1,5 mld zł (rok do roku)
– Zysk netto w wysokości 3,2 mld zł, wyższy o 3,2 mld zł (rok do roku)
– Przychody na poziomie 41,2 mld zł, wyższe o 78 procent (rok do roku)
– Sprzedaż w wysokości 10,6 mt, wyższa o siedem procent (rok do roku)

W 2021 roku kontynuowano realizację strategii tworzenia koncernu multienergetycznego. Efektem podejmowanych w tym czasie działań był wybór na początku 2022 roku przez PKN ORLEN czterech partnerów do realizacji środków zaradczych, wynegocjowanych z Komisją Europejską w związku z procesem przejęcia Grupy Lotos. W 2021 roku Koncern złożył także wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodę na przejęcie PGNiG. W tym czasie kontynuowano inwestycje, ukierunkowane na wzrost zysków i poszerzenie oferty produktowej. Mocny akcent położono na rozwój projektów offshore, m.in. zawarto partnerstwo z GE Renewable Energy, które wzmocni konkurencyjność PKN Orlen w staraniach o nowe koncesje na farmy wiatrowe na morzu – czytamy w komunikacie.

PKN Orlen uruchomił również program „Hydrogen Eagle”, który zakłada budowę międzynarodowej sieci hubów wodorowych zasilanych odnawialnymi źródłami energii oraz ponad 100 stacji tankowania wodorem. Koncern zaangażował się również w rozwój energetyki jądrowej, podpisując z firmą Synthos porozumienie o współpracy dotyczącej inwestycji w zeroemisyjne technologie jądrowe MMR i SMR. Rozpoczęto realizację największej inwestycji PKN Orlen w ciągu ostatnich 20 lat – budowę instalacji olefin. W Płocku do użytku zostało oddane Centrum Badawczo-Rozwojowe, a w Trzebini instalacja do produkcji zielonego glikolu. Kontynuowane były przedsięwzięcia związane z budową instalacji Visbreakingu, a we Włocławku inwestycja, która zwiększy o 50 procent zdolności produkcyjne nawozów azotowych. Zgodnie ze strategią, intensywnie rozwijano obszar detaliczny. Uruchomiono 400 automatów paczkowych w ramach usługi „ORLEN Paczka”, wprowadzono także nowy format sprzedaży detalicznej poza stacjami paliw „ORLEN w ruchu”. Ponadto koncern sfinalizował transakcję kupna 100 procent udziałów spółki transportowej OTP, największego przewoźnika drogowego paliw płynnych w Polsce – podaje spółka.

PKN Orlen/Jędrzej Stachura

PKN Orlen jest pierwszym importerem „zielonego” gazu w Polsce