PKN Orlen rozważa pilotażowy projekt turbin wiatrowych

29 kwietnia 2016, 14:00 Alert

(Polska Agencja Prasowa)

PKN Orlen chce sprawdzić wydajność turbiny wiatrowej zainstalowanej na maszcie jednej ze swych stacji paliw. Od wyniku testu spółka uzależnia realizację pilotażowego projektu pozyskiwania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w niektórych swych obiektach.

W związku z planowanym przedsięwzięciem płocki koncern ogłosił zapytanie o informację (RFI), dotyczące budowy w formule „pod klucz” turbiny wiatrowej, ewentualnie układu takich turbin, zintegrowanej z tzw. „witaczem”, czyli masztem reklamowym.

PKN Orlen podał w ogłoszeniu, że moc zainstalowana siłowni wiatrowej o pionowej osi obrotu turbiny powinna wynosić co najmniej 20 kW i nie więcej niż 40 kW. „Siłownię wiatrową należy zaprojektować w taki sposób, aby wyprodukowana energia elektryczna była zużyta w pierwszej kolejności na potrzeby własne stacji, a nadwyżka produkcji była odsprzedawana do sieci” – zaznaczyła spółka. Jak przyznał płocki koncern, docelowa lokalizacja instalacji zostanie dopiero określona, ale należy przyjąć, iż będzie to północna część Polski, w pasie wybrzeża Morza Bałtyckiego.

Odpowiadając na pytania PAP dotyczące projektu, PKN Orlen wyjaśnił, że jego celem „jest sprawdzenie potencjału nowatorskiego rozwiązania konstrukcyjnego, łączącego źródło wytwarzania energii elektrycznej z istniejącymi lub zupełnie nowymi konstrukcjami”. „Jeżeli pilotażowa konstrukcja okaże się atrakcyjna biznesowo, ma szansę zostać rozpropagowana na szerszą skalę, stanowiąc element realizacji rozwoju energetyki w obszarze odnawialnych źródeł energii” – podkreśliła spółka.

Według płockiego koncernu, obecnie analizowana jest pojedyncza instalacja testowa turbiny wiatrowej, natomiast o ewentualnych dalszych losach projektu „będzie można mówić po realizacji pilotażu”.

PKN Orlen poinformował jednocześnie, że w ramach innego pilotażowego przedsięwzięcia zakończył już, rozpoczęty w lutym, montaż paneli fotowoltaicznych na 11 wybranych stacjach paliwowych w całej Polsce. „W instalacje zostały wyposażone dwie stacje znajdujące się w Płocku oraz po jednej w Gdańsku, Gdyni, Wrocławiu, Sandomierzu, Radomiu, Bielsku-Białej, w miejscowości Guzów przy trasie Sochaczew-Mszczonów, a także w terenach o dużym stopniu zapylenia, jak Kraków i Katowice, co pozwoli spółce dodatkowo sprawdzić, w fazie testów, wydajność instalacji w trudnych warunkach środowiskowych i atmosferycznych” – podał płocki koncern.

Jak podkreślił PKN Orlen, „głównym celem realizacji pilotażowego projektu wykorzystania fotowoltaiki jest sprawdzenie efektywności technologii konwersji energii słońca w elektryczną w różnych lokalizacjach geograficznych o zróżnicowanym nasłonecznieniu”. Według spółki, projekt dotyczy montażu paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 190 kWp, które umieszczone zostały na dachach i wiatach stacji paliwowych w taki sposób by wkomponowały się w dotychczasową architekturę tych obiektów. Wykorzystane moduły zostały wykonane z ogniw krzemowych mono i polikrystalicznych.

– Energia elektryczna generowana ze światła słonecznego zasila część potrzeb własnych stacji, przynosząc zarówno efekt ekologiczny w postaci pozyskania czystego źródła prądu, nieobarczonego skumulowaną emisją substancji takich jak dwutlenek węgla, tlenek węgla, tlenki azotu, tlenki siarki oraz pył, jak też efekt ekonomiczny, poprzez ograniczenie zakupu energii z sieci – zaznaczył płocki koncern.

PKN Orlen wyjaśnił, że dzięki danym pozyskanym w ramach projektu paneli fotowoltaicznych „spółka będzie mogła w przyszłości określić warunki, co do opłacalności takiego rozwiązania na szerszą skalę na stacjach, czy też na innych budynkach o dobrym nasłonecznieniu i odpowiedniej konstrukcji dachu”.

– Zgodnie z założeniami, miarodajność efektywności projektu pilotażowego powinna być badana w zmiennych warunkach atmosferycznych, uwzględniających także zmiany pór roku, a dodatkowo warunki i efekty wpływu środowiska, jak zapylenie czy opady śniegu. Dzięki pozyskanym danym będzie można określić warunki, co do opłacalności takiego rozwiązania na szerszą skalę na pozostałych stacjach, czy też na innych budynkach o dobrym nasłonecznieniu i odpowiedniej konstrukcji dachu”- dodał płocki koncern.

PKN Orlen pytany przez PAP o inne plany związane z innowacyjnymi rozwiązaniami energetycznymi odpowiedział, że trwają tam prace „w wielu kierunkach”, w tym także powiązane z odnawialnymi źródłami energii. „W obszarze naszych zainteresowań jest m.in. magazynowanie energii czy wykorzystanie ciepła odpadowego” – poinformował płocki koncern.